مقاله مقايسه تاثير اطلاعات رسمي و شايعات بر انتخاب خريداران حقيقي سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۶۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير اطلاعات رسمي و شايعات بر انتخاب خريداران حقيقي سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون فرضيه
مقاله روش نظرسنجي
مقاله انتخاب سهام
مقاله اطلاعات و کارايي بازار
مقاله مديريت ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي عادلي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي دوآب رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است که: چه نوع اطلاعاتي بر انتخاب خريداران سهام موثر است؟ هدف از اين تحقيق، شناسايي اطلاعات موثر بر انتخاب خريداران سهام و ارايه، راهکارهايي جهت کارايي بالاتر بازار بورس است. در اين تحقيق از آزمون ميانگين، آزمون فريدمن و ضريب آلفاي كرونباخ براي دستيابي به نتايج استفاده شده است. نتايج مقاله حاکي از آن است که شايعات بر انتخاب خريداران سهام موثر است، در حالي که اطلاعات رسمي که سازمان بورس يا شرکت ‌هاي عضو بورس منتشر مي کنند بر انتخاب خريداران موثر نيست. نتيجه مي شود که سازمان بورس نسبت به اطلاع رساني شفاف در خصوص شركت ‌هاي عضو بورس اقدام نمايد تا اعتماد خريداران نسبت به اطلاعات رسمي افزايش يابد و شرايط کارايي بازار بورس فراهم گردد.