مقاله مقايسه تاثير افزودن هيوسين به ميزوپروستول واژينال در موفقيت القاي سقط جنين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير افزودن هيوسين به ميزوپروستول واژينال در موفقيت القاي سقط جنين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزوپروستول
مقاله واژينال
مقاله هيوسين
مقاله سقط جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانيان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي شاه فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: معيني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميزوپروستول واژينال به عنوان يك داروي موثر براي ايجاد رسيدن سرويكس و القاء سقط جنين شناخته شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير اضافه كردن هيوسين به ميزوپروستول واژينال بر ميزان موفقيت سقط جنين مي باشد.
روش بررسي: دريك كار آزمايي باليني ۷۴ زن که در بيمارستان آرش كه از اسفند ماه ۸۶ لغايت اسفند ماه ۸۷ جهت انجام سقط قانوني در سه ماهه اول حاملگي مراجعه كرده بودند، وارد شدند و به صورت تصادفي در دو گروه ميزوپروستول (۴۰۰mm/4h واژينال) (n=37) و يا ميزوپروستول (۴۰۰mg/4h واژينال) همراه با هيوسين (۲۰mg داخل وريدي) (n=37) قرار مي گرفتند. شکايات بيمار شامل تهوع و استفراغ، تب، درد، نياز به ضد درد، اسهال، خونريزي واژينال، افت هموگلوبين بيش از ۳g/dl، نياز به تزريق خون، شکست درمان بر اساس عدم وقوع سقط و باز شدن دهانه رحم در ۲۴ ساعت بعد از شروع درمان و مدت زمان بستري در بيمارستان بين دو گروه مقايسه شد.
يافته  ها: بين فراواني عوارض درمان شامل موارد تهوع، درد شكم و خونريزي واژينال مختصر بين دو گروه اختلاف معني داري ديده نشد. در گروه ميزوپروستول به همراه هيوسين ميزان موفقيت سقط به ميزان معني داري بالاتر بود (%۴۰٫۵ در برابر %۱۸٫۹، p=0.04) و همچنين طول مدت بستري در بيمارستان كوتاه تر بود (%۴۰٫۵ در برابر ۱/۴۲±۰٫۴۵ روز، p=0.01) تب در هيچ يك از بيماران دو گروه ديده نشد و هيچ يك از بيماران دو گروه نياز به تزريق خون پيدا نكردند و هيچكدام از بيماران خونريزي واژينال با اهميت نداشتند.
نتيجه گيري: اضافه كردن هيوسين ۲۰mg داخل وريدي به ميزوپروستول واژينال موجب افزايش ميزان موفقيت سقط جنين و كاهش طول مدت بستري در بيمارستان بدون افزايش عوارض براي مادر مي شود.