مقاله مقايسه تاثير افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به دو صورت ماده و مکمل غذايي بر شدت سندرم پيش از قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به دو صورت ماده و مکمل غذايي بر شدت سندرم پيش از قاعدگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پيش از قاعدگي
مقاله کربوهيدرات
مقاله رژيم غذايي
مقاله مکمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شاهپوريان فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سندرم پيش از قاعدگي يکي از شايع ترين اختلالات سنين باروري است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات درماني افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به دو صورت مکمل و ماده غذايي بر شدت سندرم پيش از قاعدگي بود.
روش ها: اين مطالعه در دو مرحله انجام شد. مرحله اول براي تعيين فراواني و شناخت افراد مبتلا به اين سندرم به صورت مقطعي و مرحله دوم به صورت کارآزمايي باليني متقاطع انجام گرديد. پس از شناسايي افراد مبتلا بر اساس معيار انجمن روانپزشکان آمريکا، ۸۰ نفر واجد شرايط شرکت در کارآزمايي بودند. در نهايت اطلاعات در مورد ۷۶ نفر تکميل شد. افراد مبتلا براي ۳ ماه مداخلات ماده و مکمل غذايي کربوهيدراته و مکمل پروتئينه (پلاسبو) را دريافت کردند و در اين مدت، شدت علايم تجربه شده را در فرم يادداشت روزانه علايم پيش از قاعدگي ثبت نمودند.
يافته ها: افزودن کربوهيدرات به رژيم غذايي به هر دو صورت مکمل و ماده غذايي درکاهش شدت سندرم پيش از قاعدگي درهر سه دسته علايم خلقي، رفتاري و جسمي موثر بود (P<0.001) ولي مکمل کربوهيدراته نسبت به ماده غذايي موثر بود (P<0.001). علاوه بر آن تاثير مکمل و ماده غذايي کربوهيدراته در کاهش شدت سه نشانه عصبانيت، افسردگي و اشتهاي زياد يکسان بود.
نتيجه گيري: مصرف کربوهيدرات به صورت مکمل و يا مواد غذايي ساده پيشنهاد مي شود. نکته قابل توجه ديگر، تاثير مثبت مکمل پروتئينه (پلاسبو) بود که تحقيقات بيشتري در اين زمينه پيشنهاد مي شود.