مقاله مقايسه تاثير انواع عصاره هاي گياه Allium jesdianum بر سويه هاي مختلف كانديدا در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير انواع عصاره هاي گياه Allium jesdianum بر سويه هاي مختلف كانديدا در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه تغليظ شده
مقاله فعاليت ضد کانديدايي
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله کانديدا تروپيکاليس
مقاله کانديدا گلابراتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عود عفونت هاي كانديدائي و مقاومت آن ها به داروهاي ضد قارچي در طي درمان از معضلات اساسي است که ناشي از عدم تشخيص سويه عامل بيماري و ناكارا بودن داروهاي شيميايي مي باشد. در اين تحقيق فعاليت ضد کانديدايي عصاره هاي آبي، الکلي (متانلي و اتانلي)، جوشانده، خيسانده، دم کرده و شيرابه تغليظ شده آليوم جسديانوم بر سوئه هاي مختلف كانديدا (کانديدا آلبيکنس ATCC 62061،ATCC 1677  و ATCC 11670)، کانديدا گلابراتا و کانديدا تروپيکاليس بطرق انتشار در ژل (روش ديسك و چاهك)، تعيينMIC  و MFC بررسي شد. نتايج نشان داد که عصاره هاي آبي، دم کرده و شيرابه تغليظ شده داراي فعاليت ضد کانديدايي بر عليه انواع کانديدا آلبيکنس مي باشند. در اين بين، فعاليت ضد کانديدايي شيرابه تغليظ شده قابل ملاحظه بود. قطر هاله ممانعت از رشد شيرابه تغليظ شده ساقه و برگ و پياز بر انواع کانديدا آلبيکنس به ترتيب ۱۱،۱۰ و ۱۰ ميلي متر، ۳۰۰ MIC، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر و  ۳۰۰ ، ۴۰۰ MFCو ۴۰۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر ارزيابي شد. عصاره هاي الکلي، خيسانده و جوشانده فعاليت ضد کانديدايي را بر عليه هيچ يک از انواع کانديدا آلبيکنس نشان ندادند. کليه عصاره ها فاقد فعاليت ضد کانديدايي بر عليه کانديدا گلابراتا و کانديدا تروپيکاليس بودند.