مقاله مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس
مقاله نرم افزار آموزشي
مقاله شيوه سنتي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلو ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري گلوچه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام گرفت. تحقيق از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش شبه آزمايشي بود. جامعه آماري متشکل از کليه دانش آموزان پسر دوره راهنمايي ناحيه يک ساري (۹۳۴ نفر) بوده كه از ميان آنان ۴۷۹ نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي مناسب (آلفاي کرونباخ ۰٫۸۶) استفاده شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون t تک گروهي، t دو گروه وابسته و t دو گروه مستقل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانگر اين بود كه نه تنها استفاده از نرم افزارهاي آموزشي در تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس انگليسي موثر است، بلكه تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از شيوه سنتي بيشتر است. همچنين تدريس زبان انگليسي با استفاده از نرم افزارهاي آموزشي در انگيزه دانش آموزان نسبت به يادگيري زبان انگليسي موثر بود.