مقاله مقايسه تاثير دو روش درماني سولفات منيزيم در بهبود پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش درماني سولفات منيزيم در بهبود پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله اکلامپسي
مقاله سولفات منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي سيده افسر
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرگشب اذن اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعات محدودي که در مورد کاهش مدت تجويز سولفات منيزيم انجام شده اند به اين نتيجه رسيده اند که دريافت کوتاه مدت سولفات منيزيم در پيشگيري از تشنج در بيماران پره اکلامپسي به اندازه تجويز طولاني مدت آن موثر ا ست. اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي تاثير دو روش درماني با سولفات منيزيم در بهبود پره اکلامپسي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني روي ۱۴۸ خانم حامله مبتلا به پره اکلامپسي که کانديداي دريافت سولفات منيزيم بودند، طي سال هاي ۸۴-۱۳۸۳ در بيمارستان مهديه وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران انجام شد. واحدهاي پژوهش پس از زايمان به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول تحت درمان با سولفات منيزيم به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند و در گروه دوم بر اساس زمان بهبودي علايم باليني، سولفات منيزيم طي ۱۲-۶ ساعت قطع شد. اطلاعات مورد نياز با مصاحبه، تکميل پرسش نامه مشخصات فردي و مراقبت دقيق بيماران جمع آوري شد. داده ها با روش هاي آماري توصيفي و آزمون ني تست به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۰) تحليل شد.
يافته ها: از نظر سن، فشارخون، دفع ادراري پروتئين، مليت (ايراني و افغاني)، تعداد حاملگي در دو گروه اختلاف معني دار وجود نداشت. هيچکدام از بيماران دو گروه تشنج نکردند.
نتيجه گيري: با توجه به محدود بودن مطالعات در اين زمينه، با توصيه به بررسي بيشتر مي توان نتيجه گيري کرد که تجويز کوتاه مدت سولفات منيزيم علاوه بر ايمن و مقرون به صرفه بودن به اندازه تجويز طولاني مدت اين دارو موثر باشد.