مقاله مقايسه تاثير دو طرح تراش Chamfer و Radail shoulder بر تطابق لبه ‌اي رستوريشن ‌هاي تمام سراميک Cercon که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو طرح تراش Chamfer و Radail shoulder بر تطابق لبه ‌اي رستوريشن ‌هاي تمام سراميک Cercon
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cercon
مقاله تطابق لبه ‌ايي
مقاله رستوريشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرترابي مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تطابق لبه ‌اي رستوريشن ‌هاي Full coverage يکي از عوامل مهم موفقيت طولاني مدت آنها محسوب مي ‌شود. اين در حالي است که طرح تراش از عوامل تاثيرگذار بر تطابق لبه‌ اي است. بنابراين هدف از اين تحقيق مقايسه‌ دو طرح تراش Radial shoulder و  Chamfer بر تطابق لبه ‌اي رستوريشن ‌هاي تمام سراميک Cercon به روش in vitro بود.
روش بررسي: اين تحقيق به روش Single blind experimental و به صورت in vitro انجام شد. ابتدا يک داي استاندارد Stainless steel به طول ۷ و قطر ۵ ميلي ‌متر توسط دستگاه تراشکاري تهيه شد. داي در يک نيمه داراي طرح تراش Radial shoulder به عمق ۱ ميلي ‌متر و در نيمه ديگر داراي طرح تراش Chamfer به عمق ۸٫۰ ميلي ‌متر بود و ديواره ‌ها با زاويه ۱۰ درجه تيپر بودند. از اين داي استاندارد ۱۰ داي گچي و ۱۰ کوپينگ از جنس Cercon (Germany، Hanau، DeguDent، Cercon Smart Ceramics) تهيه شد و پس از سمان کردن کوپينگ ‌ها در جهت باکولينگوال ساييده شدند. سپس ميزان Gap مارژينال نمونه ‌ها در زير ميکروسکوپ الکتروني اندازه ‌گيري شد. داده ‌ها توسط آزمون t-test  ارزيابي شدند.
يافته‌ ها: ميزان Gap در طرح تراش Radial shoulder، ۹۸٫۴±۴۳٫۹۳ ميکرون و در طرح تراش Chamfer،۳۹٫۷۰±۲۷٫۹۴ ميکرون بود. اين اختلاف از لحاظ آماري معني ‌دار بود (P=0.002).
نتيجه ‌گيري: طرح تراش Chamfer تطابق لبه ‌اي بهتري نسبت به طرح تراش Radial shoulder در رستوريشن ‌هاي تمام سراميک Cercon ارايه مي ‌دهد.