مقاله مقايسه تاثير روش حساسيت زدايي توام با حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) با درمان شناختي ـ رفتاري (CBT) در درمان اختلال استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير روش حساسيت زدايي توام با حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) با درمان شناختي ـ رفتاري (CBT) در درمان اختلال استرس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاطره هاي آزاردهنده
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله برآشفتگي ذهني
مقاله شناخت واره مثبت
مقاله EMDR
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله PTSD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به ماهيت علامت محوربودن درمان دارويي، از روش هاي درماني حساسيت زدايي توام با حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) و شناختي- رفتاري (CBT) در درمان اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) استفاده مي شود. هدف اين مطالعه بررسي تفاوت تاثير دو روش درماني EMDR و CBT در اختلال استرس است.
 روش بررسي: در اين مطالعه مورد شاهدي ۵۱ رزمنده مبتلا به PTSD بستري در بيمارستان ايثار اردبيل يا ساکن در شهر اردبيل به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند.روش مطالعه، آزمايشي گسترش يافته و طرح تحقيق از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون چندگروهي بود. ابزارهاي مورد استفاده شامل آزمون خاطره هاي آزاردهنده، مقياس براشفتگي ذهني، مقياس شناخت واره هاي مثبت و مقياس اضطراب و افسردگي بيمارستاني بود.
يافته ها: روش هاي درماني EMDR و CBT باعث كاهش معني داري در متغيرهاي خاطره هاي آزاردهنده، اضطراب و افسردگي و برآشفتگي ذهني شد و ميزان اعتماد به شناخت واره مثبت به طور معني داري افزايش يافت. روش درماني EMDR در مقايسه با CBT در كاهش علايم PTSD رزمندگان ايراني موثرتر بود، با اين وجود هر دو روش در كاهش علايم اين اختلال موثر بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اثر درماني EMDR و CBT در درمان PTSD، پيشنهاد مي شود به منظور پيشگيري و کاهش علايم اختلال استرس پس از سانحه جنگ در رزمندگان ايراني از روش هاي درماني فوق در مراكز درماني استفاده شود.