مقاله مقايسه تاثير ريباکسين و دارونما در درمان بالغين مبتلا به اختلال بيش فعالي کم توجهي در يك مطالعه باليني دو سوكور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ريباکسين و دارونما در درمان بالغين مبتلا به اختلال بيش فعالي کم توجهي در يك مطالعه باليني دو سوكور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال بيش فعالي – کم توجهي
مقاله ريباکستين
مقاله آزمون کانرز بالغين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: شهريور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني دوست مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال بيش فعالي – کم توجهي در بالغين با عوارضي همچون اختلال در عملکرد شغلي و تحصيلي همراه است. در حال حاضر داروهاي محرک به عنوان خط اول درمان در اين اختلال به کار مي روند. با توجه به نگراني هاي موجود در مورد اين داروها، از جمله احتمال وابستگي به دارو در بالغين تاثير داروي ريباکستين در درمان اختلال بيش فعالي- کمبود توجه، در بالغين بررسي گرديد.
روش بررسي: در يک کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور با مقايسه دارونما، ۴۰ فرد بالغ مبتلا به اختلال بيش فعالي کم توجهي غير بستري و فاقد هر گونه اختلال روانپزشکي عمده همراه به مدت ۶ هفته تحت درمان روزانه با ۸ ميلي گرم ريباکستين يا دارو نما قرار گرفتند. آزمون کانرز بالغين براي ارزيابي نتايج مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: پاسخ به درمان يعني ميزان کاهش نمرات کانرز در گروه ريباکستين به طور معناداري بيشتر از گروه دارونما بود (P<0.001).
نتيجه گيري: ريباکستين مي تواند داروي موثر در جهت درمان اختلال بيش فعالي – کمبود توجهي بالغين باشد.