مقاله مقايسه تاثير سطوح مختلف شوري و سيليسيم در توليد زيست توده، مقدار سديم و پتاسيم برگ و ريشه خرفه (Portulaca oleracea L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سطوح مختلف شوري و سيليسيم در توليد زيست توده، مقدار سديم و پتاسيم برگ و ريشه خرفه (Portulaca oleracea L.)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد آلي برگ
مقاله سيليکون
مقاله محتوي کاتيون برگ
مقاله محتوي کاتيون ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف شوري و سيليسيم در توليد زيست توده و مقدار مواد آلي و معدني برگ و ريشه خرفه (Portulaca oleracea L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه سطح شوري (۶/۰، ۱۱ و ۲۲ دسي زيمنس بر متر) و دو سطح سيليسيم (صفر و يک ميلي مولار سيليکات سديم) با سه تکرار در محيط شن درگلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال ۱۳۸۷ انجام شد. نتايج نشان داد که با افزايش شوري زيست توده برگ و ريشه، درصد مواد آلي و پتاسيم در اندام هاي رويشي کاهش يافت، در حالي که درصد خاکستر و درصد سديم افزايش معني داري يافت. کاربرد سيليسيم تاثير مثبتي بر تحمل گياه به شوري داشت و سبب کاهش تجمع سديم و افزايش درصد پتاسيم در برگ ها گرديد. در نتيجه اين گياه تا حد زيادي به شوري هاي متوسط مقاومت داشته و مي تواند توليد قابل توجهي در شرايط تنش شوري داشته باشد.