مقاله مقايسه تاثير طرح تراش Shoulder با Sloping shoulder بر روي Marginal fitness رستوريشن هاي P.F.M در روش الكتروفورمينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۴ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير طرح تراش Shoulder با Sloping shoulder بر روي Marginal fitness رستوريشن هاي P.F.M در روش الكتروفورمينگ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله die ،Marginal fitness ،shoulder ،sloping shoulder ،eleccteroforming

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: گل آقايي ايما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگر تطابق مارجين مناسب بين دندان و كراون وجود نداشته باشد بعلت خاصيت حلاليت، سمان در محيط دهان حل شده و موجب پوسيدگي دندان و شكست درمان مي شود. مطالعات نشان داده كه عوامل زيادي در ايجاد يك تطابق مارجين مطلوب دخالت دارند كه از مهمترين آنها طرح تراش، نوع finishing line و روش آماده سازي كوپينگ فلزي مي باشد. با اينكه طرح تراش Shoulder از نظر بيولوژيكي و زيبايي نسبت به طرح تراش Sloping shoulder مزيت هايي دارد ولي از لحاظ تطابق مارجينال سوالاتي در اين خصوص مطرح است.
مواد و روشها: اين مطالعه با طراحي تجربي بر روي ۲۰ نمونه انجام گرفت. دو طرح تراش Sloping shoulder و shoulder با مشخصات استاندارد بر روي يك داي برنجي تراش داده شدند. سپس قالب از داي استاندارد براي هر گروه با استفاده از ماده قالبگيري Panasil (ساخت كارخانه Kettenbach آلمان) تهيه گرديد. قالب ها توسط گچ Type 4 (ولميكس) ريخته شدند. مجموعه داي و سيم مسي روي آن در دستگاه الكتروفورمينگ نصب گرديد و به قطب مثبت (آند) دستگاه وصل شد. مقدار طلاي موردنياز با توجه به سايز داي به اندازه يك پره مولر تنظيم شد. مراحل كار تا پايان الكتروفورمينگ بصورت كاملا اتوماتيك توسط دستگاه كنترل شد. سپس كوپينگ طلاي بدست آمده را روي داي اصلي سوار كرده و آنرازير ميكروسكوپ الكتروني بررسي كرديم. نتايج حاصله توسط آزمون T-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: با توجه به داده هاي آماري ميانگين gap در تراش Shoulder 24.42 ميكرون و در تراش Sloping shoulder معادل ۱۳٫۲۴ ميكرون بوده است. در مقايسه ميانگين gap اين دو گروه با توجه به عدد P-value اختلاف معني دار بوده است.
نتيجه گيري: تطابق لبه در طرح تراش Sloping shoulder نسبت به Shoulder در روش الكتروفورمينگ بهتر مي باشد.