مقاله مقايسه تاثير كرم گياهي واژينال آويشن با كرم كلوتريمازول در درمان واژينيت كانديديايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير كرم گياهي واژينال آويشن با كرم كلوتريمازول در درمان واژينيت كانديديايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينيت
مقاله کانديدايي
مقاله آويشن شيرازي
مقاله Zataria multiflora Boiss
مقاله کلوتريمازول
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري پوران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: واژينيت كانديدايي دومين عفونت شايع واژن مي باشد. از عصاره هاي گياهان مختلفي جهت درمان آن استفاده شده است . آويشن شيرازي (زاتاريا مولتي فلورابويس) يكي از گياهان گونه آويشن است. تحقيقات نشان داده كه گياه آويشن خاصيت ضد قارچي هم در آزمايشگاه و هم در بالين دارد. طب سنتي نيز استفاده از آويشن را در درمان عفونت قارچي واژن توصيه مي كند.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني از نوع دوسوكور مي باشد، كه با هدف مقايسه تاثير كرم گياهي آويشن با كرم كلوتريمازول در درمان واژينيت كانديدايي انجام شد. تعداد نمونه ۷۳ نفر (۳۵ نفردر گروه آويشن و ۳۸ نفردر گروه كلوتريمازول) بود. كرم واژينال آويشن پس از عصاره گيري و تعيين MIC يا حداقل غلظت مهاركنندگي رشد قارچ، با غلظت ۱ درصد ساخته شد. جهت كسب اطلاعات، از فرم اطلاعاتي و برگه ثبت مشاهدات استفاده شده است. نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه درماني آويشن و كلوتريمازول تقسيم شدند. كرم ها به مدت يك هفته و شبانه يك اپليكاتور هنگام خواب مصرف مي شدند. پس از اتمام درمان معاينه و آزمايشات انجام مي گرفت.
يافته ها: بهبود علايم باليني پس ازدرمان در گروه آويشن در مقايسه با كلوتريمازول تفاوت معني دار آماري نداشت. در گروه آويشن بهبودي كامل ۵۴٫۳ درصد و در گروه كلوتريمازول ۴۷٫۴ درصد بود.
نتيجه گيري: بهبودي علايم باليني ترشح، خارش، ادم، اريتم، سوزش ادرار و ديس پاروني در هر دو گروه پس از درمان مشاهده شد. بنابراين کرم گياهي واژينال آويشن به اندازه کرم کلوتريمازول در درمان واژينيت کانديدايي موثر بود.