مقاله مقايسه تاثير مفناميک اسيد و کپسول بابونه بر ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير مفناميک اسيد و کپسول بابونه بر ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله مفناميک اسيد
مقاله درد قاعدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدعلي‌ يي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: عشريه زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديسمنوره شايعترين نوع درد سيکليک لگن و شايعترين شکايت بيماران ژنيکولوژيک مي باشد، که مشکلات متعددي در زندگي فردي و اجتماعي افراد و ايجاد مي کند. بر اساس مطالعات، مفناميک اسيد (با عوارض جانبي فراوان) و بابونه بر ديسمنوره اوليه تاثير دارند. اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير کپسول مفناميک اسيد و کپسول بابونه بر ديسمنوره اوليه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي سه سوکور و از نوع متقاطع بر روي ۸۰ نفر از دانشجويان مبتلا به ديسمنوره اوليه ساکن در خوابگاه منتخب دانشگاه تهران انجام شد. افراد بصورت تصادفي در گروه مفناميک اسيد و بابونه قرار گرفتند. تحقيق طي سه مرحله صورت گرفت. در مرحله اول تمامي دانشجويان براي دو سيکل پياپي از نظر ابتلا به ديسمنوره درجه دو يا سه پيگيري شدند. در مرحله دوم به هر کدام از واحدهاي پژوهش به طور تصادفي کپسول مفناميک اسيد و يا کپسول بابونه به همراه چک ليست ميزان خونريزي و مقياس ديداري سنجش درد داده شد و سپس در مرحله سوم براي هرکدام از واحدهاي پژوهشي روش درماني گروه مقابل با همان مشخصات به کار گرفته شد (درمان متقاطع) و براي دو سيکل متوالي ديگر همين روش با جابجا شدن دارو مجددا تکرار شد. بدين ترتيب هر فرد ۶ سيکل مورد بررسي قرار گرفت. بيماران در زمانهاي يک ساعت قبل از مصرف اولين دوز دارو و زمانهاي ۱ ساعت، ۲ ساعت، ۴ ساعت و ۴۸ ساعت بعد از مصرف اولين دوز دارو، شدت درد خود را درجاي تعيين شده در مقياس ديداري درد علامت زدند و در نهايت اطلاعات جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: در هر دو گروه ميانگين سني افراد ۲۴٫۷۲±۲٫۵۵ سال بود. در هر دو گروه ميانگين شدت درد افراد قبل از درمان ۴٫۶۵±۰٫۴۷ بود که اين ميزان بعد از درمان درگروه دريافت کننده مفناميک اسيد به ۱٫۱۲±۰٫۴۳ و در گروه دريافت کننده کپسول بابونه به ۲٫۸۰±۱٫۰۴ رسيد که در مقايسه ميانگين امتياز علايم درد معلوم شد که در هر دو گروه مفناميک اسيد و بابونه، شدت درد قاعدگي بعد از دو سيکل درمان کاهش يافته است. اما اين کاهش در گروه بابونه قابل ملاحظه بود (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که مصرف کپسول بابونه مي تواند شدت ديسمنوره اوليه را به طور موثري کاهش دهد، لذا مي توان استفاده از آن را در درمان اين مشکل شايع زنان توصيه نمود.