مقاله مقايسه تاثير هواي اضافي و فعال ساز بر عمق سختي در فرآيند کربن دهي جامد فولاد DIN 18CrNi8 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير هواي اضافي و فعال ساز بر عمق سختي در فرآيند کربن دهي جامد فولاد DIN 18CrNi8
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد DIN 18CrNi8
مقاله کربن دهي جامد
مقاله سختي پذيري
مقاله ضخامت لايه کربوره
مقاله پروفيل سختي
مقاله ماده فعال ساز
مقاله فاصله هوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمي حسيني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فولاد مورد استفاده در اين تحقيق، فولاد DIN 18CrNi8 نام دارد که عمليات کربوراسيون جامد بر روي آن صورت گرفت. پس از کربوراسيون و سپس کوئنچ، ساختار مارتنزيتي در سطح فولاد تشکيل شده که باعث افزايش سختي سطح مي گردد. مغز فولاد به دليل داشتن کربن کمتر داراي سختي کمتر و انعطاف پذيري بيشتري نسبت به سطح کربن دهي شده است. بررسي عمق سختي يکي از پارامترهاي مهم در عمليات سخت کاري اين فولادهاست. در اين تحقيق نمونه هاي فولادي در پودر گرافيت قرار گرفته و در مدت زمانهاي ۳، ۵، ۸ و ۱۲ ساعت در دماي ۹۲۵ درجه سانتي گراد حرارت داده شده و سپس در روغن کوئنچ شدند. نحوه پر شدن محفظه کربوره به صورت هاي محفظه کربوره داراي فاصله هوايي، محفظه بدون فاصله هوايي و محفظه داراي ماده فعال ساز انجام گرفت. ماده فعال ساز مورد استفاده در اين آزمايش کربنات سديم بود. جهت محاسبه عمق سختي در زمان هاي مختلف، آزمون ميکروسختي بر روي سطح مقطع نمونه هاي کربن دهي شده انجام شد. با ترسيم رابطه بين عمق سختي (ضخامت لايه کربوره) با زمان کربوراسيون، زمان لازم براي ايجاد عمق سختي مشخص در اين فولاد در حالت هاي مختلف پرکردن محفظه به دست آمد. با افزايش زمان کربوراسيون، عمق سختي در تمام حالات آزمايش افزايش مي يابد. فقط در حالت محفظه با فاصله هوايي است که تا يک زمان مشخص با افزايش زمان، عمق سختي افزايش يافته که پس از گذشت مدت زمان بيشتر، پديده دکربوراسيون اتفاق افتاده که باعث کاهش عمق سختي مي شود. همچنين مقايسه بين کامل پر نشدن محفظه کربوره و افزودن ماده انرژي زا بر روي عمق سختي فولادهاي کربن دهي شده مورد بررسي قرار گرفت.