مقاله مقايسه تاثير Flap V-Y با Neurovascular Island Flap بر ميزان بي حسي نوک انگشتان و نتايج عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۸۶ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير Flap V-Y با Neurovascular Island Flap بر ميزان بي حسي نوک انگشتان و نتايج عمل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله V-Y flap ،Neurovascular island flap
مقاله نوک انگشت
مقاله تشخيص حس دو نقطه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد صدراله
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اينکه عملکرد دست با حس نوک انگشتان ارتباط بسيار نزديکي دارد، انتخاب يک روش از ميان انواع مختلف روش هاي بازسازي اين ناحيه که بتواند حس نوک انگشت را در آسيب هاي نوک انگشتان به ميزان بيشتري برگرداند، اهميت زيادي پيدا مي کند. دو روش Neurovascular island flap و VY flap روش هايي هستند که امروزه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مقاله با هدف مقايسه اين دو روش در برقراري حس نوک انگشتان آسيب ديده انجام گرفت.
روش بررسي: تحقيق با طراحي کارآزمايي باليني روي ۷۰ بيمار ۲۰ تا ۴۰ ساله که دچار آسيب تروماتيک نوک انگشتان دست شده بودند و به صورت تصادفي در دو گروه ۳۵ نفره قرار گرفتند، انجام شد. در گروه اول از روش
VY flap و در گروه دوم از روش Neurovascular island flap جهت بازسازي استفاده گرديد. تمام افراد مورد مطالعه، پس از يک سال از زمان عمل جراحي تحت معاينه قرار گرفتند و در هر بيمار حس تفکيک دو نقطه ثابت و متحرک اندازه گيري و ثبت گرديد و نتايج درمان در انگشتان بيماران دو گروه مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي دو گروه ۳۵ نفري که از نظر عوامل دموگرافيک و نوع آسيب مشابه بودند، انجام گرفت. ميزان بروز نکروز و عدم رضايت و محدوديت فلکسيون دو گروه مشابه بود. افزايش حساسيت انگشت گروه اول
۵۴٫۸ و گروه دوم ۹۳٫۵ درصد بود (p<0.0005).
نتيجه گيري: براي برگرداندن حس نوک انگشتان آسيب ديده، روش Neurovascular island flap بطور معني داري موفق تر از روش V-Y flap مي باشد.