مقاله مقايسه تاريخچه رسوب گذاري سازند هاي جهرم (زاگرس) و زيارت (البرز) بر مبناي فرامينيفرهاي بنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاريخچه رسوب گذاري سازند هاي جهرم (زاگرس) و زيارت (البرز) بر مبناي فرامينيفرهاي بنتيك
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند جهرم (زاگرس)
مقاله سازند زيارت (البرز)
مقاله فرامينيفرهاي بنتيك بزرگ
مقاله رمپ کربناته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي مهر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه فرامينيفرهاي پالئوسن تا ائوسن پسين در سازند هاي كربناته جهرم در كوه گيسكان واقع در ۱۰ كيلومتري شهرستان برازجان در زاگرس و نيز سازند زيارت با سن پالئوسن فوقاني – ائوسن مياني در البرز مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش و فراواني آنها، محيط رسوبي قديمه بازسازي گرديده است. كاهش تدريجي عمق آب در مدت رسوب گذاري سازند جهرم و با توجه به گسترش فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك در اين سازند کربناته باعث گرديده است تا ۶ رخساره رسوبي در محيط رمپ داخلي – مياني تا خارجي نهشته شود. اين رخساره ها به ترتيب از بخش عميق به سمت بخش كم عمق حوضه شامل رخساره آهك رسي حاوي فرامينيفرهاي پلانكتوني است كه در محيط همي پلاژيك تا پلاژيك نهشته شده است و متعلق به رمپ خارجي است. در سازند جهرم رخساره آهكي اپركولينا وكستون تا پكستون متعلق به بخش خارجي رمپ، رخساره ديسكوسيكلين / نوموليت وكستون تا پكستون متعلق به بخش مياني تا خارجي رمپ، رخساره نوموليت وكستون مربوط به محيط مياني رمپ، رخساره نوموليت / اوربيتوليتس وكستون تا پكستون متعلق به محيط مياني تا داخلي رمپ و در نهايت رخساره اوربيتوليتس / بايوکلاست پكستون مربوط به بخش داخلي رمپ مي باشند. در سازند زيارت بررسي هاي سنگ شناسي منجر به شناسايي ۱۱ رخساره رسوبي در محيط هاي رمپ داخلي، مياني و خارجي گرديده است. زير محيط رمپ خارجي شامل دو ميکروفاسيس راديولار اسپيکول اسفنج وکستون و بنتيک فرامينيفر پکستون است. زير محيط رمپ مياني، شامل نوموليت ديسکوسيکلينا وکستون تا پکستون، ديسکوسيکلينا نوموليت وکستون، جلبک قرمز نوموليت پکستون، و نوموليت پکستون مي باشد. رمپ داخلي در بر دارنده ۵ ميكروفاسيس آلوئولينا – نوموليت پکستون، ميليوليد وکستون، اينتراکلست اووئيد پکستون تا گرينستون، دولوميکرايت، و تبخيري مي باشد. با توجه به يکنواختي گسترش و نوع رخساره ها به نظر مي رسد که رسوبات سازند جهرم در زاگرس و سازند زيارت در البرز در شرايط رسوبي مشابهي در يک پلاتفرم رمپ کربناته از نوع هموکلين نهشته شده اند.