مقاله مقايسه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران و کره شمالي در شوراي امنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران و کره شمالي در شوراي امنيت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريم ها
مقاله سلاح هاي هسته اي
مقاله ايران
مقاله کره شمالي
مقاله چين
مقاله رژيم عدم اشاعه
مقاله روسيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روابط بين الملل معاصر، تحريم ها ابزارهايي براي حل و فصل اختلافات و دستيابي به اهداف سياسي خاص تلقي مي شوند که غالبا انعکاسي از نارضايتي اعضاي قدرتمند شوراي امنيت از رفتار بين المللي و داخلي ساير اعضا مي باشد. طي سال هاي اخير، تحريم هايي عليه کره شمالي و ايران اعمال شده تا اين کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه هاي هسته اي خود کنند. اعمال و تشديد تحريم ها عليه کره  شمالي و ايران با توجه به منافع اقتصادي و استراتژيک متفاوت اعضاي دايم شوراي امنيت در مناطق مختلف جهان به گونه اي تبعيض آميز شکل گرفته است. همين امر موجب شده تا موضوع و هدف تحريم ها عليه کره شمالي و ايران هماهنگي و همخواني نداشته و اعمال نفوذ و چانه زني گسترده کشورهايي چون چين و روسيه، نقش مهمي در ميزان شدت تحريم هاي اعمال شده عليه اين دو کشور داشته باشد. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با مطالعه مقايسه اي تحريم هاي اعمال شده عليه کره شمالي و ايران، ميزان تاثيرگذاري کشورهايي همچون چين و روسيه بر نوع مقابله با ايران و کره شمالي در عرصه نظام بين الملل مورد ارزيابي قرار گيرد.