مقاله مقايسه تحليلي سلامان و ابسال جامي و شاه و کنيزک مثنوي مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحليلي سلامان و ابسال جامي و شاه و کنيزک مثنوي مولوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامي
مقاله سلامان و ابسال
مقاله شاه و کنيزک مولوي
مقاله تاويل
مقاله رمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روضاتيان سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري فرد سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامان و ابسال دومين منظومه از هفت اورنگ جامي و قصه اي رمزي، تمثيل گونه و اسطوره اي است. اين قصه از روزگاران دور شهرت داشته است و حنين بن اسحاق، ابن سينا، ابن طفيل، خواجه نصير طوسي و… آن را روايت کرده اند. از اين قصه تاويل هايي صورت گرفته که غالبا جنبه فلسفي دارد. هدف از نگارش اين مقاله ارايه تحليلي تازه از مفاهيم رمزي سلامان و ابسال جامي از طريق مقايسه آن با حکايت شاه و کنيزک مثنوي مولوي است زيرا جامي که با آثار مهم ادب فارسي و عرفان اسلامي پيش از خود آشنايي داشت، از آثار و مشرب عرفاني مولوي تاثير بسيار پذيرفته بود و بهره گيري او از داستان شاه و کنيزک در سرودن سلامان و ابسال، نمونه اي از اين تاثيرپذيري است. اين مقاله بر آن است تا با بيان مطالب ضروري اين موضوع را تحليل و بررسي کند.