مقاله مقايسه تحليلي کنايه و آيروني (Irony) در ادبيات فارسي و انگليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحليلي کنايه و آيروني (Irony) در ادبيات فارسي و انگليسي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنايه
مقاله آيروني
مقاله تعريض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازينالي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنايه، يکي از ابزارهاي مهم انتقال معني و مفهوم در زبان فارسي است که در بلاغت جايگاه مهمي دارد. آيروني نيز در زبان انگليسي و در بلاغت غربي براي رساندن پيام از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اگر چه در فرهنگ اصطلاحات اغلب کنايه را معادلي براي آيروني آورده اند، اما بررسي تعاريف و شواهد نشان مي دهد که آنچه را غربيان آيروني مي گويند با کنايه فارسي تفاوت هاي فراوان دارد؛ هر چند شباهت هايي نيز بين آنها ديده مي شود. کنايه فارسي اغلب تقسيم بندي هايي مانند کنايه از صفت، کنايه از موصوف و کنايه از فعل همچنين کنايه قريب و کنايه بعيد دارد يا اينکه آن را به ايما، تلويح، رمز و تعريض تقسيم کرده اند و اين تقسيم بندي اغلب در کلمات و يا ترکيبات و عبارات کوتاه است. در حالي که تقسيم بندي آيروني بيشتر از جهت ساختار و محتواست و با کليات ارتباط دارد، مانند verbal irony ،structural irony ،dramatic irony ،Socratic irony ،cosmic irony و امثال آن؛ اين مقاله به اختصار به بيان شباهت ها و تفاوت هاي اين دو مقوله مي پردازد.