مقاله مقايسه تحمل گلوکز در بيماران مبتلا به گريوز مورد درمان توسط متي مازول، يا يد راديو اکتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۶۹ تا ۵۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحمل گلوکز در بيماران مبتلا به گريوز مورد درمان توسط متي مازول، يا يد راديو اکتيو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل گلوکز
مقاله بيماري گريوز
مقاله يد راديو اکتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوارض ناشي از تجويز يد راديو اکتيو بر بافت ها و ارگان هاي مختلف يکي از نگراني هاي عمده پزشکان است. يکي از اين ارگان ها پانکراس مي باشد که به دليل وجودNIS (Sodium-Iodine Symporter)  در آن و توانايي تغليظ يد راديو اکتيو، اثرات مخرب تجويز يد راديو اکتيو روي آن قابل انتظار است. هدف اين پژوهش مقايسه تحمل گلوکز در بيماران مبتلا به گريوز مورد درمان مستمر با داروهاي ضد تيروئيد، با بيماران مبتلا به گريوز بود که يد راديو اکتيو دريافت کرده اند.
مواد و روش ها: در اين بررسي ۱۳۲ بيمار مبتلا به گريوز که پس از درمان دارويي دچار عود شده بودند به صورت تصادفي و يا به دلخواه بيمار براي ادامه درمان دارويي طولاني مدت با متي مازول و يا دريافت يد راديو اکتيو انتخاب شدند. در هر گروه آزمايش هاي لازم براي قند خون ناشتا، تست تحمل گلوکز، پروفايل چربي، هورمون محرک تيروئيد، انسولين،
HOMA-IR  وHOMA-B  اندازه گيري شد.
يافته ها: دو گروه از نظر سن، جنس، نمايه توده بدن و فشار خون اختلاف معني داري نداشتند. ميانه قند خون ناشتا و
HOMA-IR در گروه يد راديو اکتيو از گروه متي مازول بالاتر بود، به ترتيب (94 در مقابل ۹۰ ميلي گرم بر دسي ليتر،P=0.019 ) و ۱٫۵ (۱٫۲-۲٫۳) در مقابل ۱٫۳ (۰٫۸-۲٫۱)، P=0.045، ولي اين تفاوت ها پس از تعديل کردن با ساير فاکتورها از ميان رفتHOMA-B ، قند خون دو ساعت پس از دريافت گلوکز و سطح سرمي انسولين در دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: احتمال مي رود بين دريافت يد راديو اکتيو و ايجاد اختلال در تحمل گلوکز ارتباطي وجود نداشته باشد.