مقاله مقايسه ترکيب شيميايي تورمالين در رگه هاي کوارتز – تورمالين قلع و تنگستن دار مناطق شاهکوه (شرق ايران) و نظام آباد (غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ترکيب شيميايي تورمالين در رگه هاي کوارتز – تورمالين قلع و تنگستن دار مناطق شاهکوه (شرق ايران) و نظام آباد (غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگه هاي کوارتز – تورمالين
مقاله کانه زايي
مقاله نظام آباد
مقاله شاهکوه
مقاله گرمابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظر مستانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، مهمترين کانه زايي قلع در توده گرانيتوئيدي شاهکوه (بلوک لوت، شرق ايران) و کانه زايي تنگستن در منطقه نظام – آباد (کمپلکس گرانيتوئيدي بروجرد، غرب ايران) و همراه با رگه هاي كوارتز – تورمالين صورت گرفته است. تورمالين هاي موجود در رگه هاي منطقه نظام آباد داراي تركيب دراويتي بوده و با توجه به ويژگي هايي مانند بالاتر بودن مقدار Mg نسبت به Fe‏، منطقه بندي کوچک مقياس، پايين بودن مقدار Fe/(Fe+Mg)، کاهش در موقعيت X، مقدار Al و F، تمايل به سمت بيروني بردارهاي تهي شدن از قليايي و پروتون زدايي و ناهمخواني بين Fe و Mg، در شرايط گرمابي تشكيل شده اند. قرارگيري ترکيب اين تورمالين ها در گستره متاپليت ها و متاپساميت ها نيز نشان مي دهد که شاره سازنده آن ها احتمالا متاثر از سنگ هاي ته نشستي دگرگون شده ميزبان است. رگه هاي کوارتز – تورمالين شاهكوه نيز درون توده اصلي و سنگ هاي ته نشستي سازند شمشک تزريق شده اند. تورمالين رگه هاي رخنمون يافته در سنگ هاي ته نشستي مانند تورمالين هاي منطقه نظام آباد داراي ويژگي هاي تورمالين هاي گرمابي هستند. تورمالين هاي موجود در رگه هاي کوارتز – تورمالين رخنمون يافته در توده گرانيتي نيز سرشتي گرمابي دارند، ولي از آنجاكه به وسيله يک گرماب با خاستگاه ماگمايي به وجود آمده اند، بيشتر از نوع شورل اند.