مقاله مقايسه تطبيقي سيماي زن در داستان هاي هزارويك شب و نگاره هاي صنيع الملك نقاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي سيماي زن در داستان هاي هزارويك شب و نگاره هاي صنيع الملك نقاش
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزارويك شب
مقاله داستان
مقاله صنيع الملك
مقاله زنان
مقاله تصوير
مقاله شهرزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات فرهنگي درباره زن كتاب هزارويك شب، مرجع نسبتا مهمي بوده است. كتاب دربردارنده ده ها شخصيت زن است كه نقش هاي كاركردي و اخلاقي گوناگوني را به عهده دارند. به نظر مي رسد كه كتاب تنها بازتاب ديدگاه هاي رايج يك عصر و منعكس كننده تجربيات فردي مولفانش در رابطه با زنان نيست؛ بلكه برآيند پيچيده اي از نگاه جامعه به اين مقوله و تجربه هاي گوناگون مولفان آن است كه در طول ازمنه، فرصت هاي موجود براي بيان يك ايده، و يا نحوه برخورد با انديشه اي را فراهم كرده و ماندگاري يا فناي آن را رقم زده اند. حوزه مورد مطالعه در اين مقاله، ترجمه فارسي داستان هاي هزارويك شب و تعدادي از نقاشي هاي صنيع الملك است. در اين مقاله داستان هايي مورد مطالعه قرار گرفته اند كه نقش محوري آن ها را زنان به عهده دارند. مطالعه سيماي زن در اين داستان ها و مقايسه تطبيقي آن با نقاشي هاي صنيع الملك هدف مقاله حاضر است. شهرزاد هزارويك شب برترين نمونه زنان است كه با به تصوير كشيدن موقعيت زنان و توصيف ايشان به عنوان زن مدبر، شجاع و دلاور، عاشق پيشه، هنرمند و اهل قلم، همگرايي كلي اي را در داستان به وجود آورده؛ و سبب شده تا ديگر به نظر تخفيف به زن نگريسته نشود، بلكه خوانندگان داستان او (زن) را مكمل، هم كار و يار و ياور مرد بدانند و براي حل معضلاتش گام بردارند. صنيع الملك نيز همگام با زبان راوي قصه ها و رعايت اصول داستان ها، فضايي دموكراتيك در باب زنان پديد آورده كه حاكي از تاثيرگذاري عميق شهرزاد و ديگر زنان داستان بر وي است.