مقاله مقايسه تطبيقي مدار حرکت تربيتي انسان در اسلام با اگزيستانسياليسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۳۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي مدار حرکت تربيتي انسان در اسلام با اگزيستانسياليسم
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت
مقاله حرکت تربيتي
مقاله مسافت
مقاله فطرت
مقاله علم
مقاله عقل
مقاله اعتدال
مقاله اگزيستانسياليسم
مقاله اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند تربيت انسان از حرکتي منسجم و معنادار تشکيل شده است. اين حرکت، آغاز و انجامي دارد، شامل محرکي به نام فاعل حرکت و موضوعي براي حرکت است، زماني را به خود اختصاص مي دهد و داراي مرزهاي تعريف شده مي باشد.
پژوهش حاضر در مقام بيان مرزهاي حرکت تربيتي است که در زبان فيلسوفان از آن به مدار و مسافت حرکت تعبير مي شود. براي تبيين بهتري از مسافت حرکت تربيتي از منظر دين، نگاهي مقايسه اي با يکي از مکاتب فکري غربي (اگزيستانسياليسم) صورت مي گيرد.