مقاله مقايسه تطبيقي منحني فيليپس كينزي هاي جديد با منحني هاي فيليپس متعارف براي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي منحني فيليپس كينزي هاي جديد با منحني هاي فيليپس متعارف براي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني فيليپس کينزي هاي جديد
مقاله نرخ بيکاري
مقاله نرخ تورم
مقاله سياست هاي طرف تقاضا
مقاله مدل هاي متعارف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني فيليپس، مبادله بين تورم و بيكاري است.اين منحني در سال ۱۹۵۸ براي اولين بار توسط پروفسور فيليپس ارايه  شد و از سال ۱۹۵۸ تاكنون پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه توسط مكاتب مختلف انجام گرفته  است. در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن بررسي و برآورد منحني فيليپس كينزي هاي جديد (برگرفته از مقاله منكيو در سال ۲۰۰۰) براي اقتصاد ايران، مقايسه اي تطبيقي بين نتايج حاصل از اين برآورد و نتايج حاصل از ساير مدل هاي متعارفي كه در سال هاي گذشته براي اقتصاد ايران آزمون شده اند، انجام  پذيرد. نتايج حاصل از اين برآورد و مقايسه تطبيقي، بيانگر سازگاري و انطباق بيش تر منحني فيليپس كينزي هاي جديد با شرايط اقتصاد ايران نسبت به ساير مدل هاي متعارف است. با توجه به اين مطلب، رابطه معكوس ميان تورم و بيكاري در بلندمدت و كوتاه مدت مورد تاييد قرار مي گيرد، البته اين رابطه در بلندمدت ضعيف تر است و سياست گذاران مي توانند توسط سياست هاي طرف تقاضا نرخ  تورم و بيكاري را در كوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثير قرار دهند، البته اين تاثيرگذاري در كوتاه مدت بيش تر است.