مقاله مقايسه تطبيقي وصف طبيعت در ديوان صنوبري و منوچهري دامغاني (عنوان عربي: دراسة مقارنة لوصف الطبيعة في ديواني الصنوبري و منوتشهري دامغاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي وصف طبيعت در ديوان صنوبري و منوچهري دامغاني (عنوان عربي: دراسة مقارنة لوصف الطبيعة في ديواني الصنوبري و منوتشهري دامغاني)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبيعت
مقاله صنوبري
مقاله وصف
مقاله منوچهري
مقاله شعر (كليد واژه عربي: الطبيعة
مقاله الصنوبري
مقاله الوصف
مقاله منوتشهري
مقاله الشعر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر، وصف طبيعت در ديوان دو شاعر، صنوبري و منوچهري دامغاني، در چند قسمت، مقايسه و بررسي شده است:
در قسمت اول، جايگاه و رسالت ادبيات تطبيقي بررسي و در قسمت دوم، مختصري از زندگينامه صنوبري و منوچهري بيان شده است. در بخش بعدي، ويژگي هاي ادبي، فرهنگي و محيطي عصر صنوبري و منوچهري به طور جداگانه آورده شده است. براي آشنايي با محيط و شرايط زندگي اين دو شاعر، شخصيت آنها و انعكاس آن در ديوانشان بررسي و در ادامه، اغراض و ويژگي هاي ادبي صنوبري و منوچهري مطالعه مي شود.
وصف طبيعت، مهم ترين موضوع ادبي در ديوان دو شاعر است كه صنوبري آن را در ادبيات عربي به يك نوع ادبي مستقل تبديل ساختت. در پايان اين قسمت، با توجه به تاثير بسياري كه ادبيات عربي و شعراي عرب بر اشعار منوچهري داشته اند، تاثير ادبيات عربي به طور عام و صنوبري به طور خاص در ديوان منوچهري بررسي شده است.