مقاله مقايسه تطبيقي وضعيت اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه (با تکيه بر اطلاعات بانک جهاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي وضعيت اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه (با تکيه بر اطلاعات بانک جهاني)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي اقتصادي
مقاله کشورهاي منطقه
مقاله سند چشم انداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي منظري پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اهداف بسيار مهم کشور تا سال ۱۴۰۴ (طبق سند چشم‏انداز در افق ۱۴۰۴)، دست يافتن ج.ا.ايران به جايگاه اول‏ اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه مي باشد. بر اساس اين سند، ايران در سال ۱۴۰۴ کشوري توسعه يافته در منطقه با متوسط نرخ رشد اقتصادي هشت درصد هدف گذاري شده است. جمهوري اسلامي ايران، به لحاظ جغرافيايي در اين منطقه قرار گرفته که شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه، خليج فارس و افغانستان و پاکستان است. اين منطقه به جهت برخورداري از موقعيت ژئوپلتيک، ژئواستراتژيک، ژئواکونوميک (شامل برخورداري از نفت، گاز و بطور کلي انرژي، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بين المللي و احياي جاده ابريشم که محل تلاقي و راه ارتباطي اروپا به جنوب و جنوب شرق آسيا است) و نيز ژئوکالچرال (منطقه فرهنگي) کانون توجه ايران قرار گرفته است. با توجه به مطالب گفته شده اين مقاله برآن است، به مقايسه وضعيت ايران در برخي از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي ميان کشورهاي منطقه مطابق با سند چشم انداز بپردازد. به اين منظور ابتدا اطلاعات مربوط به هر شاخص طي سال هاي ۲۰۰۲ – ۲۰۰۸ جمع آوري و به رتبه بندي شاخص ها در سال ۲۰۰۸ در کشورهاي مورد مطالعه پرداخته شد. اين مقايسه نشان مي دهد که در اکثر شاخص هاي مورد بررسي، کشورمان در بين ۲۵ کشور مورد هدف سند چشم انداز موقعيت مناسبي ندارد.