مقاله مقايسه تقرير برهان جهان شناختي بر اثبات خدا نزد ابن سينا و سويين برن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تقرير برهان جهان شناختي بر اثبات خدا نزد ابن سينا و سويين برن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براهين جهان شناختي
مقاله برهان وجوب و امکان
مقاله قياس
مقاله استقرا
مقاله دليل انباشتي
مقاله ابن سينا
مقاله سويين برن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زماني اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقريرهاي مختلفي از براهين جهان شناختي در اثبات وجود خدا ارايه شده که يکي از معتبرترين آن ها، برهان وجوب و امکان است. ابن سينا آن را در چند کتاب خود به ويژه در «اشارات و تنبيهات» به تفصيل مطرح کرده، و آن را برهان صديقين ناميده است. فيلسوف دين معاصر، ريچارد سويين برن نيز در ذيل براهين جهان شناختي، اين برهان را مورد اشاره قرار داده است. هر چند تقرير اين دو فيلسوف از برهان مذکور داراي مباني و پيش فرض هاي مشترکي است، از قبيل غير بديهي دانستن وجود خدا، اثبات پذير دانستن آن و استفاده از يکي از ويژگي هاي عالم به نام امکان، اما تفاوت هاي عمده اي نيز ميان آن دو وجود دارد: از جمله اين که ابن سينا، با ارايه برهان وجوب و امکان که يک قياس مبتني بر بديهیات است، وجود خدا را به صورت يقيني اثبات پذير مي داند، اما سويين برن با تکيه بر روش استقرايي و ارايه مجموعه براهين به جاي يک برهان، وجود خداوند را به صورت محتمل قابل اثبات مي داند. در اين مقاله، با بررسي و مقايسه اين دو تقرير معلوم مي گردد که تقرير ابن سينا از اين برهان، بر تقرير سويين برن رجحان دارد.