مقاله مقايسه تنوع پوشش گياهي مراتع در دو منطقه قرق و چرا در مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تنوع پوشش گياهي مراتع در دو منطقه قرق و چرا در مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: منطقه ديشموک در استان کهگيلويه و بويراحمد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرق
مقاله تنوع گونه اي
مقاله غنای گونه ای
مقاله زاگرس مرکزی
مقاله منطقه ديشموک
مقاله کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانتاب اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: ميرديلمي سيده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات اختلاف تنوع پوشش گياهي مراتع تحت شرايط قرق و چرا در بهبود وضعيت مديريتي رويشگاه هاي مرتعي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور در اين مطالعه بررسي تاثير قرق در تغييرات تنوع پوشش گياهي مرتع تحت شرايط چرا و حفاظت از چرا در منطقه ديشموک (کوههاي دل افروز) در استان کهگيلويه و بويراحمد مورد توجه قرار گرفت. بطوری که نمونه برداري در دو منطقه قرق و چرا به طور تصادفي سيستماتيک با استقرار ۶ ترانسکت انجام گردید. ۲۲۰ پلات ۲*۲ متر مربعي (هر ۱۰ متر يک پلات) در امتداد آن در هر يک از مناطق برداشت شد. درصد پوشش تاجي گياهي به تفکيک گونه و کل برآورد گرديد. ميزان تنوع، غنا و يکنواختي در مناطق قرق شده و خارج از قرق با استفاده از شاخص هاي تنوع شانون وينر، سيمپسون، برگر پارکر و مک اينتاش محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده هاي فراواني گونه ها در دو عرصه، نشان داد كه عرصه قرق در تمامي شاخص هاي عددي از نظر غنا، يكنواختي و تنوع گونه اي بيشتر از عرصه تحت چرا بود. همچنين نتايج آزمون آماري معني دار بودن تفاوت در دو عرصه را بر اساس شاخص شانون نشان داد.