مقاله مقايسه توازن موسيقايي و معنايي رديف در غزليات سعدي و عماد فقيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه توازن موسيقايي و معنايي رديف در غزليات سعدي و عماد فقيه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رديف
مقاله سنت هاي ادبي غزل
مقاله موسيقي
مقاله غزليات سعدي و عماد فقيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي جهانتيغ مريم
جناب آقای / سرکار خانم: باراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهرامي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رديف را مي توان ابزار ايجاد موسيقي و تکميل يا تاکيد معنا دانست و آن را در دو حوزه معنايي و موسيقايي بررسي کرد. در حوزه نخست، از آنجا كه معناي رديف پيوندي پنهاني با روحيه شاعر دارد، مي تواند نشان دهنده روحيات و دغدغه هاي دروني او باشد. از سوي ديگر رديف عنصر مكرر شعري است و معناي آن در رعايت سنتهاي ادبي و محتوايي غزل نقش مهمي دارد. هنگامي که کلمه يا کلماتي در جايگاه رديف قرار مي گيرند، نقش موسيقايي آنها کمتر از معنا نيست. بنابراين بررسي نقش رديف در ايجاد موسيقي و دلايلي که موجب افزايش اين موسيقي مي شود، حايز اهميت است. اين مقاله با اين رويکرد، به بررسي رديف در غزليات سعدي و عماد فقيه کرماني پرداخته است. اين دو شاعر در دوره اي قرار دارند که غزل فارسي هم از نظر محتوايي و هم از نظر موسيقايي به آخرين حد تکامل و شكوفايي خود رسيده است.