مقاله مقايسه تکميل الياف پلي استر با امولسيون سيليکوني با ابعاد نانو و ميکرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تکميل الياف پلي استر با امولسيون سيليکوني با ابعاد نانو و ميکرو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکميل
مقاله الکتريسيته ساکن
مقاله سيليکون
مقاله طول خمشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين زاده گشتي مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود کيفيت زير دست در منسوجات، يکي از فرايند هاي مهم در تکميل کالاي نساجي است. نرم کننده هاي الياف از مهم ترين ترکيب هاي مورد استفاده در فرايند تکميل بوده و با پوشش دهي روي منسوج، باعث نرم تر شدن و کاهش الکتريسيته ساکن و انتشار بوي مطبوع مي شوند. افزون بر اين نرم کننده ها ويژگي هاي ديگري شامل الاستيسيته، آب دوستي و قرارگيري لکه روي منسوج را تغيير مي دهند. اين ترکيب ها بر اساس ساختار يوني خود طبقه بندي مي شوند که مهم ترين آنها شامل نرم کننده هاي آنيوني، کاتيوني، غير يوني، خنثي، فعال و سيليکوني هستند. امولسيون هاي سيليکوني در اندازه هاي مولکولي ماکرو و ميکرو به طور معمول براي مرحله تکميل استفاده مي شوند ولي امولسيون سيليکوني نانو در سال هاي اخير در صنعت نساجي مطرح شده است. در اين پژوهش هدف مقايسه نرم کننده سيليکوني با ابعاد نانو و ميکرو بر ويژگي هاي متفاوت الياف پلي استر است. بدين منظور پارچه هاي پلي استر در ابتدا با شوينده غير يوني شستشو شده و سپس با مقدار هاي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ g/lit از نرم کننده امولسيوني نانو و ميکرو سيليکون پوشش داده شده اند. مقدار طول خمشي در نمونه پوشش داده شده با محلول ۱۰ g/lit کاهش پيدا کرده است و با افزايش غلظت کاهش بيشتري مشاهده مي شود. تغيير هاي رنگي پارچه هاي آزمايش شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گيري شده است. امولسيون هاي نانو سيليکوني بازتاب نوري سطح پارچه هاي پلي استري را به ميزان نا چيزي در مقايسه با نرم کن ميکرو تغيير مي دهند. افزايش در وزن در تمام نمونه هاي آغشته شده مشاهده شد که نشان دهنده ميزان پوشش ترکيب هاي سيليکوني روي منسوج است. نمونه هاي پوشش داده شده با نرم کننده امولسيوني نانو نتيجه هاي مناسب تري را روي نمونه هاي آغشته شده در مقايسه با نرم کننده امولسسيون ميکرو نشان مي دهند.