مقاله مقايسه تکنيک هاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي- پوشش گياهي با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي حوزه دره شهر- استان ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تکنيک هاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي- پوشش گياهي با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي حوزه دره شهر- استان ايلام)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاضل تصوير
مقاله نسبت گيري تصوير
مقاله تفاضل NDVI
مقاله آناليز برداري تغيير
مقاله مقايسه پس از طبقه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرخي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايش زماني و دقيق تغيير عوارض سطح زمين براي درک روابط و کنش هاي متقابل بين انسان و پديده هاي طبيعي به منظور تصميم گيري بهتر خيلي مهم است. داده هاي سنجش از دور منابع اوليه اي هستند که به طور گسترده براي پايش تغيير در دهه هاي اخير مورد استفاده واقع شده اند. در اين مطالعه تصاوير لندست (TM) سال ۱۹۸۸ و لندست (ETM+) سال ۲۰۰۱ با استفاده از پنج تکنيک پايش تغيير درحوزه دره شهر استان ايلام با مساحت ۸۰۴۷۰ هکتار آناليز شده اند. تکنيک هاي پايش تغيير مورد استفاده در اين مطالعه شامل تفاضل تصوير، نسبت گيري تصوير، تفاضل NDVI، آناليز برداري تصوير و روش مقايسه پس از طبقه بندي بوده اند. در اين مطالعه جهت تعيين آستانه در روش هايي که نيازمند تعيين آستانه هستند از روش آماري استفاده شده است و بر اين اساس مشخص شده است که آستانه تغيير در منطقه مورد مطالعه با ۱ انحراف از ميانگين قرار داشته است. پس از تعيين آستانه تغيير، مناطق داراي تغييرات کاهشي، افزايشي و بدون تغيير مشخص گرديده است. جهت ارزيابي دقت تکنيک هاي پايش تغيير پس از برداشت واقعيات زميني که از طريق بازديد ميداني و تصاوير ماهوره اي Google Earth به دست آمد، از دقت کل و ضريب کاپا استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص گرديد که روش تفاضل NDVI با دقت کل ۵٫۹۸ و ضريب کاپاي ۹۷ درصد از بين تکنيک هاي پايش تغيير مورد استفاده در اين مطالعه بيشترين دقت و روش نسبت گيري باند قرمز با دقت کل ۵٫۷۲ و ضريب کاپاي ۵۰ درصد کمترين دقت را در پايش تغييرات کاربري اراضي- پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه داشته اند.