مقاله مقايسه جايگاه زن در شاهنامه فردوسي با ايلياد و اوديسه هومر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه جايگاه زن در شاهنامه فردوسي با ايلياد و اوديسه هومر
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن
مقاله اصل مادينه پنداري در اساطير
مقاله يونان و ايران باستان
مقاله ايلياد و اوديسه هومر
مقاله شاهنامه فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهکار حماسي شاهنامه، اثري است برآمده از مواريث اساطيري، تاريخي و فرهنگي ايران باستان که در آميزش با جهان بيني توحيدي حکيم ابوالقاسم فردوسي همچون آيينه اي تمام نما، گوياي بينش و منش ايرانيان بوده و از اين رهگذر همواره از مراجع ايران و ايراني شناسي قرار گرفته است که به ناگزير همچون هر منبع و مأخذ ديگر از گزند سهو و خبط مخاطبان و محققان مصون نمانده است؛ گاه متهم به پان ايرانيسم و ترک ستيزي و گاه مظنون به جبرگرايي محض و زرتشتي گري؛ اما تازه تر از همه، اتهام زن ستيزي است (خلاف اتهامات و ابهامات پيشين که لااقل از پاره اي توجيهات و دستاويزهاي هرچند ظاهربينانه برخوردار است) که نه تنها پشتوانه اي جز غرض ورزي ندارد، بلکه عکس آن، يعني زن ستايي (چنانکه پس از اين خواهيم ديد) صادق است و خود از نقاط قوت حماسه ملي ايرانيان است.
در اين راستا، جستار حاضر مي کوشد جايگاه و نقش زن را در شاهنامه فردوسي با استناد به پيشينه اساطيري، تاريخي و فرهنگي ايران زمين واکاوي نمايد.