مقاله مقايسه جذب بيولوژيک فلز سنگين روي به وسيله چهار نوع بيوماس ميکروبي (لجن فعال) به منظور تصفيه بيولوژيک فاضلاب هاي صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه جذب بيولوژيک فلز سنگين روي به وسيله چهار نوع بيوماس ميکروبي (لجن فعال) به منظور تصفيه بيولوژيک فاضلاب هاي صنعتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب بيولوژيک
مقاله لجن فعال
مقاله بيوماس ميکروبي
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: سرسالاري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: روحانيان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي باعث رها شدن عناصر سنگين سمي در محيط مي شوند که مي تواند يک خطر بزرگ براي اکوسيستم و سلامتي بشر باشد. امروزه به استفاده از بيوماس ميکروبي براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي توجه زيادي شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي توانایي جذب فلز سنگين روي توسط چهار توده زيستي متفاوت (لجن فعال سيستم هاي تصفيه فاضلاب صنايع شير، نوشابه گازدارغير الکلي، روغن نباتي و کشتارگاه صنعتي طيور) و تعيين شرايط بهينه pH به منظور حذف اين فلز از پسابهاي صنعتي مي باشد.
مواد و روش ها: مقادير متفاوتي لجن فعال صنايع ياد شده به ۲۵۰ ميلي ليتر محلول با غلظت مشخص روي اضافه شد و در زمان هاي مختلف، غلظت روي در آن با روش جذب اتمي اندازه گيري شد. اين آزمايش با محلول هايي داراي pHهاي ۴، ۵ و ۶ همگي با تقريب ۰٫۲± تکرار شد.
يافته ها: ۳۰ ميلي ليتر لجن فعال کارخانه هاي نوشابه گازدار غيرالکلي، روغن نباتي، شير و کشتارگاه صنعتي طيور در مدت ۱۵۰ دقيقه به ترتيب ۸۲%، ۳۳٫۴%، ۴۸٫۹% و ۵۱٫۵% غلظت اوليه روي را در محلول کاهش دادند. مقايسه توانايي جذب روي توسط لجن فعال هر نمونه صنعتي در دامنه هاي مختلف pH نشان داد که لجن فعال صنايع نامبرده در pH 6.5 بيشترين توانایي جذب روي را دارد.
نتيجه گيري: با توجه به ارزان بودن سوبستراي لجن فعال و در دسترس بودن آن، از اين ماده به منظور حذف فلز روي از پساب ها و تصفيه آنها استفاده نمود. با تنظيم pH اوليه محلول مي توان راندمان حذف روي را از محلول در تصفيه پساب ها افزيش داد.