مقاله مقايسه حداقل غلظت مهاري عصاره گياه مورد و نيستاتين بر روي سويه هاي كلينيكي و استاندارد Candida albicans در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه حداقل غلظت مهاري عصاره گياه مورد و نيستاتين بر روي سويه هاي كلينيكي و استاندارد Candida albicans در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت ضد ميكروبي
مقاله Candida albicans
مقاله گياه مورد
مقاله نيستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي دريغ سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: خوش خلق پهلوياني محمدرضامجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسيحا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثرات مهاري عصاره گياه Myrtus communis و نيستاتين برروي ايزوله هاي بدست آمده از بيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديديايي و سويه استاندارد ATCC90028 Candida albicans در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. عصاره گياهي مورد، محصول شركت باريج اسانس كاشان به منظور تعيين حداقل غلظت مهاري عصاره به همراه سويه استاندارد و نمونه هاي كلينيكي مخمري، به روش Macrodilution brothاستفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بهترين ميزان غلظت مهاري از عصاره گياه بر روي نمونه هاي كلينيكي و سويه استاندارد به ترتيب معادل ۲۵ ميكروگرم در ميلي ليتر و ۵/۲ ميكروگرم در ميلي ليتر و نيز بهترين ميزان غلظت مهاري از داروي نيستاتين معادل ۳۶ ميكروگرم در ميلي ليتر بوده است. همچنين مشخص گرديدكه عصاره گياهي مورد در غلظت هاي كمتري نسبت به داروي نيستاتين بر روي سويه هاي كلينيكي و استاندارد اثرات مهاري خود را نشان داده است.