مقاله مقايسه حساسيت جسماني و مهارت هاي اجتماعي در افراد كمرو، مبتلا به فوبي اجتماعي و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه حساسيت جسماني و مهارت هاي اجتماعي در افراد كمرو، مبتلا به فوبي اجتماعي و بهنجار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمرويي
مقاله فوبي اجتماعي
مقاله حساسيت جسماني
مقاله مهارت هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمرويي و فوبي اجتماعي، دو اصطلاحي است که اغلب براي توصيف افراد کم حرف به كار مي رود، که در موقعيت هاي اجتماعي دچار ترس از ارزيابي منفي مي شوند. به رغم شباهت هايي که بين کمرويي و فوبي اجتماعي وجود دارد، اکثريت افراد کمرو ملاک هاي فوبي اجتماعي را ندارند و در نتيجه مي توان گفت که کمرويي کاملا معادل فوبي اجتماعي نيست. اين تحقيق به هدف مقايسه کمرويي و فوبي اجتماعي انجام شده در اين پژوهش.
 نمونه شامل ۸۷ نفر بود. ۳۱ فرد عادي، ۳۰ فرد مبتلا به فوبي اجتماعي و ۲۶ فرد کمرو، که بدون ملاک هاي فوبي اجتماعي بودند. افراد مبتلا به فوبي اجتماعي از بين مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه شيراز انتخاب شدند و نمونه عادي و کمرو از ميان ۳۰۰ نفر انتخاب شدند، كه به روش نمونه گيري خوشه اي از بين دانشجويان دانشگاه شيراز برگزيده شده بودند.
پرسشنامه هراس اجتماعي، مقياس کمرويي، حساسيت جسماني و مهارت هاي ارتباطي پاسخ دادند.
 نتايج اين تحقيق نشان داد که افراد کمرو و مبتلا به فوبي اجتماعي نسبت به افراد عادي مهارت هاي اجتماعي ضعيف تري دارند، ولي در زمينه حساسيت جسماني تنها افراد مبتلا به فوبي اجتماعي بودند که نسبت به افراد عادي تفاوت داشتند. همچنين، ديده شد که افراد کمرو و مبتلا به فوبي اجتماعي در زمينه مهارت هاي اجتماعي با يکديگر تفاوتي ندارند و آنچه آن ها را از هم متمايز مي کند ميزان حساسيت جسماني است. درباره نتايج اين تحقيق با کمک ديدگاه هاي مطرح در زمينه فوبي اجتماعي بحث شد.