مقاله مقايسه حساسيت سلول هاي RD؛ L20؛ Hep2 به ويروس پوليوي استاندارد و واکسن خوراکي پوليو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه حساسيت سلول هاي RD؛ L20؛ Hep2 به ويروس پوليوي استاندارد و واکسن خوراکي پوليو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت سلولي
مقاله ويروس پوليو
مقاله RD؛ L20B؛ Hep2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوكتي اشكيكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمودي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري آزاد طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيرعلي همداني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق رخشنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همچنان که به ريشه کني جهاني پوليوويروس وحشي نزديک مي شويم، پايش آزمايشگاهي ويروس پوليو، توسط روش استاندارد طلايي کشت سلولي، اهميتي صد چندان مي يابد. با توجه به نگراني هاي موجود در زمينه شناسايي دقيق و حساس ويروس هاي وحشي وارداتي و پوليوويروس هاي مشتق از واکسن در کشورهايي که ويروس پوليوي وحشي را ريشه کن کرده اند، در اين مطالعه حساسيت رده هاي سلولي مورد استفاده در آزمايشگاه پوليو به طور همزمان نسبت به ويروس استاندارد و ويروس موجود در واکسن خوراکي پوليو سنجيده و با يکديگر مقايسه شد تا از حساسيت سلول ها براي شناسايي دقيق پوليوويروس هاي در گردش در جامعه و نيز ويروس هاي وارداتي اطمينان حاصل شود.
مواد و روش ها: آزمون حساسيت سلولي با استفاده از دستورالعمل استاندارد سازمان بهداشت جهاني براي سه رده سلوليRD،L20B  و Hep2 با استفاده از سه سروتيپ ويروس هاي يک ظرفيتي استاندارد و واکسن خوراکي پوليو انجام گرفت. آزمايش هر چهار پاساژ يک بار تکرار شد.