مقاله مقايسه حشره کش هاي رايج با روغن معدني در کنترل Pulvinaria aurantii در باغ هاي مرکبات مازندران و اثر آن ها بر کنه هاي فيتوزئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه حشره کش هاي رايج با روغن معدني در کنترل Pulvinaria aurantii در باغ هاي مرکبات مازندران و اثر آن ها بر کنه هاي فيتوزئيد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شپشک بالشک مرکبات
مقاله کنه هاي فيتوزئيد
مقاله روغن معدني
مقاله حشره کش
مقاله گياه سوزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماونديان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر روغن معدني با غلظت ۱% در کنترل شپشک بالشک مرکبات و جمعيت کنه هاي فيتوزئيد روي درختان پرتقال تامسون ناول باحشره کش هاي رايج (دورسبان و گوزاتيون به نسبت ۲ در هزار) مورد استفاده توسط باغداران طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مقايسه گرديد. گياه سوزي ناشي از مصرف روغن معدني روي گياه که سبب ريزش برگ، ميوه و کيفيت ظاهري ميوه مي شود نيز ارزيابي شد. مقايسه دو تيمار روغن معدني و حشره کش هاي رايج قابل قبول براي کنترل بالشک مرکبات و جمعيت آفت بعد از مبارزه روي پرتقال تامسون ناول طي دو سال متوالي و درمجموع۱۲ مرحله مبارزه، گوياي عدم وجود اختلاف معني دار بين دو تيمار بود (P>0.05)، اگر چه در اکثر موارد روغن معدني به تنهايي سبب مرگ و مير بيشتر آفت شد. جمعيت کنه هاي فيتوزئيد و روند افزايش جمعيت آن ها بعد از مبارزه با آفت در باغ هاي روغن پاشي شده ساري و بابلسر بسيار بيشتر و سريع تر در مقايسه با باغ هاي سمپاشي شده بود. هيچ گونه ريزش برگ و ميوه، گياه سوزي و يا کاهش کيفيت ظاهري ميوه روي درختان پرتقال تامسون ناول مشاهده نشد.