مقاله مقايسه خسرو و شيرين شهاب ترشيزي با خسرو و شيرين نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه خسرو و شيرين شهاب ترشيزي با خسرو و شيرين نظامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي
مقاله شهاب ترشيزي
مقاله خسرو و شيرين
مقاله هفت پيکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از سرودن خمسه توسط نظامي، بويژه دو اثر مشهور غنايي او؛ يعني ليلي و مجنون و خسرو و شيرين، بسياري از شاعران در صدد برآمدند که به تقليد از اين آثار منظومه هايي پديد آورند. يکي از اين مقلدان، شهاب ترشيزي شاعر سده دوازدهم و آغاز سده سيزدهم است. شهاب دو منظومه غنايي به نام هاي يوسف و زليخا و خسرو و شيرين دارد که اولي را به تقليد از جامي و دومي را به پيروي از نظامي سروده است. شهاب در مثنوي خسرو و شيرين به دو منظومه نظامي و برخي از منابع ديگر مثل شاهنامه نظر داشته است. دو منظومه نظامي يکي هفت پيکر است که شهاب در وزن و برخي از شيوه هاي داستان پردازي، بويژه در «هفت مجلس»، به آن نظر داشته است ديگري به خسرو و شيرين که وي ماجراي عشق خسرو به شيرين را تقريبا نظامي گونه بيان مي کند. با وجود اين چند تفاوت عمده در مثنوي شهاب با خسرو و شيرين نظامي ديده مي شود.
۱- وزن: وزن مثنوي شهاب فاعلاتن مفاعلن فعلن يعني بحر خفيف است و از اين جهت به هفت پيکر شبيه است.
۲- در شيوه داستان پردازي نيز «هفت مجلس» به شيوه هفت پيکر است.
۳- بسياري از داستان هاي فرعي در مثنوي شهاب حذف شده و برخي از شخصيت هاي داستان او نيز با شخصيت هاي هفت پيكر متفاوت است.