مقاله مقايسه خسرو و شيرين نظامي با شيرين و فرهاد الماس خان کندوله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه خسرو و شيرين نظامي با شيرين و فرهاد الماس خان کندوله اي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسرو
مقاله شيرين
مقاله فرهاد
مقاله نظامي گنجوي
مقاله الماس خان کندوله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان عاشقانه خسرو شيرين از ديرباز مورد توجه قرار گرفته و به گونه هاي مختلف گزارش شده است. گزارش دينوري، جاحظ، ثعالبي، طبري و ابن نباته از جمله اين گزارش ها محسوب مي شوند. توانمندي نظامي گنجه اي در نظم اين اثر مورد توجه سرايندگان ديگري چون اميرخسرو دهلوي، سليمي جروني، شهاب ترشيزي، هاتفي خرجردي، وحشي بافقي، عرفي شيرازي، وصال شيرازي و نامي اصفهاني قرار گرفته است.
کرد بودن مادر نظامي، واقع شدن محيط حکايت (بيستون) در نواحي کردنشين، وجود شهري به نام قصر شيرين، وجود روايت هاي شفاهي اين حکايت در اين مناطق و مسايلي از اين دست، اين پرسش را پيش مي آورد که نظامي تا چه حد تحت تاثير فرهنگ مادري به سرودن منظومه خسرو شيرين اقدام کرده است. از آن جا که شيرين و فرهاد الماس خان کندوله اي بر اساس روايت شفاهي موجود در اين مناطق تدوين گشته است، پژوهش حاضر بر آن است تا با مقايسه اين اثر با خسرو شيرين نظامي به سوال فوق و ديگر پرسش هاي مشابه پاسخ دهد. آشنا شدن با اثر الماس خان کندولهاي، شناخت بهتر خسرو شيرين نظامي، آشنايي با روايت هاي کردي اين حکايت از راه بررسي وجوه اشتراک و افتراق اين دو اثر برخي ديگر از اهداف پژوهش حاضر محسوب مي شود.