مقاله مقايسه خصوصيات بيولوژيكي و مولكولي جدايه ويروس رگه اي توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ايران با جدايه هاي هندي و سوداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه خصوصيات بيولوژيكي و مولكولي جدايه ويروس رگه اي توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ايران با جدايه هاي هندي و سوداني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس رگه اي توتون
مقاله پروتئين پوششي
مقاله آفتابگردان
مقاله وسترن بلات
مقاله TAS-ELISA؛ RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرهنگي ثمين السادات
جناب آقای / سرکار خانم: وينتر استفان
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي حبيبي دهكردي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: هابيلي نورالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس رگه اي توتون (Tobacco streak virus) متعلق به جنس ايلارويروس (Ilarvirus) بوده و به طيف وسيعي از گياهان از جمله آفتابگردان  (Helianthus annus)كه يكي از گياهان دانه روغني مهم در بسياري از كشورها مي باشد خسارت وارد مي كند. در اين تحقيق در سال ۲۰۰۸ دو جدايه آفتابگردان و يك جدايه باقلا به ترتيب جدا شده از مزارع ايران، هند و سودان، جمع آوري شد و برخي از خصوصيات مولكولي و بيولوژيكي آنها مورد مقايسه قرار گرفت. وزن مولكولي پروتئين پوششي سه جدايه با استفاده از روش SDS-PAGE، ۳۰٫۹ كيلودالتون تعيين شد. آزمون وسترن بلات اين نتايج را تاييد كرد. در شرايط آزمايشگاهي ويروس قادر به آلوده سازي در برخي گياهان بود. دامنه ميزباني و ميزان علايم ايجاد شده توسط اين سه جدايه متفاوت بود. با استفاده از آزمون TAS-ELISA و آنتي بادي مونوكلونال (AP-696 DSMZ) TSV هيچ تنوع سرولوژيكي مشاهده نشد. براي هر جدايه يك قطعه ۷۴۷ نوكلئوتيدي با پرايمر اختصاصي ناحيه CP تكثير شد. آناليز توالي نوكلئوتيدي و اسيد آمينه پروتئين پوششي اين جدايه ها نشان داد كه جدايه ايراني و جدايه سوداني با هم در يك گروه قرار مي گيرند و جدايه هندي با حدود %۹۱ تشابه در گروه جداگانه اي قرار مي گيرد.