مقاله مقايسه خصوصيات پشم گوسفندان آميخته آرخامرينو با قزل و آرخامرينو با مغاني، با والدين آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه خصوصيات پشم گوسفندان آميخته آرخامرينو با قزل و آرخامرينو با مغاني، با والدين آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پشم
مقاله گوسفند
مقاله آميخته گري
مقاله آرخامرينو
مقاله قزل
مقاله مغاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش طرلان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع غياث جليل
جناب آقای / سرکار خانم: گلزارادبي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آميخته گري بين گوسفندان پشمي ايراني و نژادهاي پشمي خارجي مي تواند يكي از راه هاي دستيابي به يك تركيب ژنتيكي با توليد پشم مرغوب تر باشد. اين پژوهش به منظور مقايسه خصوصيات پشم توليدي آميخته هاي حاصل از تلاقي گوسفندان قزل و مغاني با نژاد آرخامرينو به عنوان پايه پدري، با خصوصيات پشم والدين آن ها انجام گرفت. براي اين منظور تعداد ۲۲ راس گوسفند آرخامرينو با ۲۵ راس گوسفند قزل و ۱۶ راس گوسفند مغاني در طي سه سال متوالي ۱۳۷۸ الي ۱۳۸۰ تلاقي داده شدند و از ناحيه مياني بدن آميخته ها در سن ۱۵- ۹ ماهگي نمونه پشم اخذ شد. صفات مورد بررسي قطر الياف، ضريب تغييرات قطر، طول استاپل، درصد الياف كمپ و درصد الياف مدولايي بودند. نتايج نشان داد که گوسفندان آرخامرينو داراي بالاترين كيفيت الياف توليدي در بين پنج تركيب ژنتيكي بودند. آميخته ها اليافي ظريف تر از والدين بومي خود توليد كردند. گوسفندان مغاني داراي بالاترين ضريب تغييرات قطر بودند و الياف غير يكنواخت تري توليد كردند. آميخته ها طول استاپلي مشابه با والدين بومي خود داشتند و مقدار طول استاپل در آن ها بيشتر از والد آرخامرينو بود. درصد الياف كمپ در آميخته ها كاهش چشم گيري نسبت به والدين بومي داشت و درصد الياف مدولايي در آميخته آرخامرينو با مغاني نسبت به گوسفند مغاني به طور معني داري بسيار كم تر شده بود. در بررسي كلي، كيفيت الياف توليد شده در آميخته ها نسبت به والدين بومي بهبود يافت.