مقاله مقايسه خواص تريبولوژيكي NiAl-TiC و SiC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه خواص تريبولوژيكي NiAl-TiC و SiC
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايش
مقاله اصطكاك
مقاله كامپوزيت TiC-NiAl،‌ چسبان
مقاله خراشان
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلقي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رفتار سايش و روانكاري كامپوزيت Tic-NiAl توليد شده به روش سنتز احتراقي و SiC توليد شده به روش سينترينگ به منظور كاربرد در پمپ (قسمت سطوح سخت آب بندهاي مكانيكي) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار تريبولوژيكي TiC-NiAl و SiC از طريق آزمون پين روي ديسك تحت شرايط خشك در دماي اتاق بررسي شد. ضريب اصطكاك و كاهش وزن نمونه هاي TiC-NiAl و SiC به وسيله آزمون پين روي ديسك اندازه گيري شد و نوع سايش به وسيله ميكروسكوپ الكتروني رويشي و ميكروسكوپ نوري بررسي شد. نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه نمونه TiC-NiAl ضريب اططكاك و رفتار سايشي نزديك به SiC دارد. نوع سايش براي نمونه هاي TiC-NiAl و SiC چسبان، خراشان و تريبوشيميايي مي باشد. همچنين نتايج ميكرو و ماكروسختي نشان داد كه TiC-NiAl همانند SiC سختي بالا براي استفاده در پمپ دارد.