مقاله مقايسه خواص ضد باکتري و ترکيبات شيميايي موجود در روغن اسانسي استخراج شده از گياه L. Mentha piperita به وسيله مايکروويو و روش تقطير با آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه خواص ضد باکتري و ترکيبات شيميايي موجود در روغن اسانسي استخراج شده از گياه L. Mentha piperita به وسيله مايکروويو و روش تقطير با آب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس نعناع فلفلي
مقاله تقطير با آب
مقاله خواص ضد‌ميکروبي
مقاله مايکروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومندآذر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شريفان انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نعناع فلفلي با نام علمي L. Mentha piperita از خانواده Lamiaceae از جمله گياهان دارويي و معطري است که اسانس آن مصارف دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي فراواني دارد. در اين پژوهش براي اولين بار اسانس نعناع فلفلي با استفاده از روش SFME توليد مي شود و مشخصات شيميايي و خواص ضد ميکروبي آن بررسي مي گردد.
مواد و روش ها: اسانس گيري از گياه خشک، به وسيله دو روش تقطير با آب و مايکروويو بدون مصرف حلال، انجام شد. ترکيبات اسانس هاي حاصله، با دستگاه GC/MS شناسايي گرديد. فعاليت ضد ميکروبي هر يک از اسانس هاي فوق بر روي باکتري هاي ,E.coli (PTCC 1330) (PTCC 1254) Salmonella typhimurium (PTCC 1622) وBacillus subtilis مورد آزمون قرار گرفته و براي هر يک از اسانس ها ميزان حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC) مشخص گرديد.
يافته ها: در اسانس L. Mentha piperita حاصل از روش HD، ۳۱ ترکيب و در اسانس حاصل از روش SFME، ۳۳ ترکيب از اجزاي متشکله اين روغن اسانسي، شناسايي گرديدند. همچنين نتايج آزمايش ميکروبي نشان داد که MIC هر دو نمونه اسانس براي سه ميکروب مذکور يکسان و برابر با ppm 1000 مي باشد.
نتيجه گيري: استفاده از روش SFME مزاياي زيادي از جمله کاهش زمان استخراج، افزايش بازده، کاهش مصرف انرژي و هزينه، کاهش آب مصرفي و توليد درصد بالاتري از ترکيبات فعال، را دارا مي باشد.