مقاله مقايسه خواص فيزيکي شيميايي سه نوع پوشش نانوساختار شيشه زيست فعال و زيست فعالي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه خواص فيزيکي شيميايي سه نوع پوشش نانوساختار شيشه زيست فعال و زيست فعالي آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيشه زيست فعال
مقاله نانوساختار
مقاله فولاد زنگ نزن
مقاله فرآيند سل ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ادريس حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تهيه، توسعه و مشخصه يابي سه نوع پوشش نانو ساختار شيشه زيست فعال به روش سل  ژل براي اصلاح زيست سازگاري فولاد زنگ نزن ۳۱۶ L به منظور به کارگيري در مصارف پزشکي و دندانپزشکي بود. سه نوع فيلم زيست فعال۴۵ S ،۴۹ S  و ۵۸ S به روش سل  ژل و با استفاده از ترکيبات مختلف از شيشه زيست فعال بر روي صفحات فولاد زنگ نزن ۳۱۶ L تهيه شد. خواص فيزيکي  شيميايي شامل ريخت شناسي سطح، بلورينگي، ابعاد بلور و چسبندگي به زير لايه فولادي سه نوع فيلم توسط تکنيک هاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي(SEM) ، پراش اشعه(XRD) X ، ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) و آزمون خراش متقاطع مورد بررسي قرار گرفت. فيلم هاي شيشه زيست فعال بدون ترک و هموژن بدون هيچگونه نقص قابل مشاهده، آمورف، با ابعاد ذره کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر و يک چسبندگي عالي بين فيلم ها و زير لايه  فولاد زنگ نزن (۵ B) به دست آمد. زيست فعالي پوشش هاي شيشه زيست فعال به وسيله فروبردن پوشش ها در مايع شبيه سازي شده بدن (SBF) به مدت ۳۰ روز مورد بررسي قرار گرفت. بعد از ۳۰ روز غوطه وري، يک لايه کامل کربناتي حاوي آپاتيت بر روي سطح فيلم ۴۵ S تشکيل شد، در حالي که بر روي فيلمهاي ۴۹ S و ۵۸ S اين لايه به صورت ناقص تشکيل مي شود.