مقاله مقايسه خواص فيزيکي- شيميايي پوشش نانوکامپوزيت شيشه زيست فعال- دي اکسيد تيتانيم و زيست فعالي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه خواص فيزيکي- شيميايي پوشش نانوکامپوزيت شيشه زيست فعال- دي اکسيد تيتانيم و زيست فعالي آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيشه زيست فعال
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله فرآيند سل- ژل
مقاله فولاد زنگ نزن ۳۱۶L
مقاله پوشش دادن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: داداش محمدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تهيه، توسعه و مشخصه يابي پوشش نانوساختار شيشه زيست فعال (۵۸S) تيتانيم دي اکسيد به روش سل- ژل براي اصلاح زيست سازگاري فولاد زنگ نزن ۳۱۶L به منظور به کارگيري در مصارف پزشکي و دندانپزشکي بود. نانوذرات شيشه زيست-فعال ۵۸S به وسيله روش سل- ژل سريع تهيه و بعد از کلسينه در دماي ۶۰۰ درجه سانتي گراد با غلظت هاي ۳۰، ۵۰ و ۷۰ گرم در ليتر به سل تيتانيا اضافه شد. سل هاي کامپوزيتي حاصل بر روي صفحات فولاد زنگ نزن ۳۱۶L به روش غوطه وري پوشش داده شد و در ۶۰۰ درجه سانتي گراد عمليات حرارتي شد. خواص فيزيکي- شيميايي شامل، ريخت شناسي سطح، بلورينگي، ابعاد بلور و چسبندگي به زمينه فولادي فيلم هاي کامپوزيتي توسط تکنيک هاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)، تحليلگر طيف نگار تفکيک انرژي (EDS)، پراش اشعه(XRD)X ، ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) و آزمون ريزسختي سنج ويکرز مورد بررسي قرار گرفت. فيلم هاي کامپوزيتي شيشه زيست فعال- تيتانيم دي اکسيد بدون ترک هاي ماکرو و هموژن، با ابعاد کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر و يک چسبندگي عالي بين فيلم ها و زمينه فولاد زنگ نزن (۴۵۰ ويکرز) به دست آمد. زيست فعالي پوشش هاي کامپوزيتي به وسيله فروبردن پوشش ها در مايع شبيه سازي شده بدن (SBF) به مدت ۳۰ روز مورد بررسي قرار گرفت. بعد از ۳۰ روز غوطه وري، يک لايه کامل کربناتي حاوي آپاتيت بر روي سطح هر سه فيلم تشکيل شد، به طوري که با افزايش غلظت شيشه زيستي ميزان هيدرکسي آپاتيت افزايش يافت.