مقاله مقايسه دراز مدت اثرات متي مازول با يد راديواکتيو درماني در درمان پرکاري تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۶۶ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه دراز مدت اثرات متي مازول با يد راديواکتيو درماني در درمان پرکاري تيروئيد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متي مازول
مقاله يد راديواکتيو
مقاله پرکاري تيروئيد
مقاله عود پرکاري تيروئيد
مقاله عوارض دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بحرينيان سيدعبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان انتخابي در موارد عود بيماري گريوز يد راديواکتيو است، که از جمله عارضه هاي مهم آن هيپوتيروئيدي و مصرف لوتيروکسين تا آخر عمر مي باشد.
مواد و روش ها: اين بررسي به صورت کارآزمايي باليني نيمه تصادفي با دوره پيگيري کمينه ۱۵ سال انجام شد. در اين پژوهش ۱۳۲ بيمار مبتلا به عود گريوز به دو گروه تقسيم شدند، ۵۹ نفر در گروه متي مازول، ۷۳ نفر در گروه يد راديواکتيو و از نظر متغيرهاي متعددي مانند آزمون هاي روان شناختي، کيفيت زندگي، تراکم استخوان، اکوکارديوگرافي و آزمون هاي آزمايشگاهي از جمله آزمون هاي عملکرد تيروئيد، الگوي ليپيد، قند خون ناشتا،OGTT  و HOMA-IR مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: قند خون ناشتا در کل و در گروه زنان با مصرف يد راديواکتيو از گروه متي مازول بالاتر بود. هم چنين مقاومت به انسولين بر اساسHOMA-IR  در زنان گروه يد راديواکتيو از متي مازول بيشتر بود. ميانگين سرمي TSH غير طبيعي (بيشتر از ۵ و کمتر از ۰٫۳) در طول ۱۲ سال پي گيري در گروه يد راديواکتيو از متي مازول بالاتر بود و ميانگين غلظت کلسترول، تري گليسريد و کلسترولLDL- در گروه يد راديواکتيو از گروه متي مازول بيشتر بود. در يافته هاي اکوکارديوگرافي نکته مهم اين بود که شواهدي به نفع اختلال عملکرد دياستولي در بيماران گروه يد راديواکتيو نسبت به متي مازول وجود داشت.
نتيجه گيري: عوارض کمتر، تحمل بهتر، آزمون هاي روان شناختي و عملکرد قلبي بهتر، متي مازول را به عنوان انتخاب درماني ديگر در مبتلايان به گريوز که دچار عود شده اند، قرار مي دهد
.