مقاله مقايسه دقت واکاوي فضا با دو روش دستي و نرم افزار طراحي شده در دوره دندان هاي مختلط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت واکاوي فضا با دو روش دستي و نرم افزار طراحي شده در دوره دندان هاي مختلط
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکاوي فضا
مقاله واکاوي کست
مقاله همانند سازي رايانه اي
مقاله الگوهاي دنداني
مقاله غيبت دنداني
مقاله نرم افزار واکاوي فضاي مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نامور بابك
جناب آقای / سرکار خانم: صغيري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: واکاوي فضا در درمان ارتودنسي و همينطور سرعت آن يکي از مشکلات مي باشد. بررسي هاي گوناگون در ارتباط با مقايسه دقت و سرعت واکاوي فضا در روش هاي دستي و ديجيتال ارايه شده است.
هدف: مقايسه نرم افزار طراحي شده با روش دستي در ميزان دقت واکاوي فضا در کودکان دوره دنداني مختلط بود.
مواد و روش: تحقيق با طراحي توصيفي روي ۳۰ کست دنداني از ميان کستهاي بيماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد تهران که بطور تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت و در روش رايانه اي به کمک نرم افزار واکاوي فضاي سايبر (Cyber Space Analysis) با تعيين نمايه هاي مورد نياز نرم افزار بر روي نگاره ديجيتال کست هاي دنداني انجام شد. در گام بعد، ميزان دقت اين نرم افزار در مقايسه با واکاوي فضا به روش دستي در دوره دنداني مختلط به کمک آزمون آماري تي غيروابسته ارزيابي گرديد.
يافته ها: ميانگين زمان مورد نياز براي واکاوي فضا به کمک نرم افزار ۳٫۴ و روش دستي ۷٫۸۱ دقيقه بود. در مقايسه دقت دو روش، اختلاف آماري معنادار ميان ميانگين نمايه ها در دو روش وجود نداشت (p<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج واکاوي فضا با استفاده از نرم افزار نوآوري شده، همانند نتايج به دست آمده از واکاوي فضا به روش دستي است. همچنين، واکاوي فضا به روش رايانه اي با سرعت بالاتري نسبت به روش دستي انجام مي شود.