مقاله مقايسه دو تکنيک ايمپلانتاسيون مجدد يورترووزيکال باري و باري تاگوچي در بيماران پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو تکنيک ايمپلانتاسيون مجدد يورترووزيکال باري و باري تاگوچي در بيماران پيوند کليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند کليه
مقاله يوترونئوسيستوستومي
مقاله آناستوموز
مقاله ايمپلانتاسيون مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فلاح محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي ‏زاده افشاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: پيوند کليه درمان انتخابي براي نارسايي مزمن کليه است. بکارگيري تکنيک آناستوموز مناسب يورترووزيکال مناسب مي تواند از اکثر خطرهاي تهديد کننده کليه پيوندي جلوگيري کند. به علت ميزان عوارض پايين و آسان بودن، تکنيک يورترونئوسيستوستومي اکستراوزيکال در پيوند کليه محبوبيت پيدا کرده است. اين کاهش در عوارض به علت محدود بودن ديسکسيون مثانه و نياز به حالب کوتاهتري از دهنده، مي باشد. ما عوارض ارولوژيک باري و باري تاگوچي را گروهي از بيماران پيوند کليه، ارزيابي و مقايسه کرديم.
روش بررسي: ما يورترونئوسيستوستومهاي باري و باري تاگوچي را که تصادفي انتخاب مي شدند، از سپتامبر ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۰۷ (متوسط پيگيري ۱۲ ماه) ثبت کرديم. عوارض ارولوژيک شامل هماچوري عارضه دار، فيستول ادراري، تنگي حالب و ريفلاكس بودند.
يافته ها: از کل ۱۹۸ بيمار، ۱۰۰ مورد تحت آناستوموزباري – تاگوچي و ۹۹۸ مورد تحت آناستوموز باري قرار گرفتند. ميزان عوارض ارولوِژيک در تکنيک ايمپلانتاسيون مجدد باري تاگوچي ۴ مورد (%۴) و در باري ۵ مورد (%۵٫۱) بود. اين ميزان عوارض قابل توجه نبود (P=0.71) و شامل، يک ليک ادراري و ۳ تنگي حالب در گروه باري – تاگوچي و ۴ تنگي و يک ليک در گروه باري بودند، که اين بيماران، نياز به عمل مجدد پيدا کردند. هماچوري عارضه دار و ريفلاکس علامت دار، در مطالعه ما رويت نشد. مدت زمان آناستوموز حالب ۱۶-۴ دقيقه (متوسط ۸٫۲۶±۲٫۷۸ دقيقه) در باري تاگوچي و ۲۰-۵ دقيقه (متوسط ۹٫۹±۳٫۳۴ دقيقه) در باري ثبت شد. اختلاف معني دار بود (P=0.0001).
در پنجاه بيمار باري – تاگوچي که به صورت تصادفي انتخاب و (Voiding cystourethrography, VCUG) شدند. ۲ بيمار (I, II) (%4) ريفلاکس خفيف تا متوسط داشتند. اين بيماران نياز به درمان اندوسکوپيک يا جراحي مجدد پيدا نکردند.
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان داد که يوترونئوسيستوستومي اکستراوزيکال باري – تاگوچي بدون افزايش در عوارض اورلوژيک، روش آسان و سريع است. اين تکنيک با عوارض قابل قبول يکي از تکنيک هاي انتخابي در مرکز ما است.