مقاله مقايسه دو روش برآورد غناي گونه اي پرندگان (مطالعه موردي، جنگل خيرود نوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش برآورد غناي گونه اي پرندگان (مطالعه موردي، جنگل خيرود نوشهر)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل خيرود
مقاله غنا و فراواني پرندگان
مقاله ترانسکت با عرض ثابت
مقاله شمارش نقطه اي با شعاع ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي صاحبه
جناب آقای / سرکار خانم: كابلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي نجف آبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش هاي گوناگون در برآورد غنا و فراواني پرندگان در نواحي جنگلي ممکن است به نتايج کم و بيش متفاوتي منجر شود. از اين رو انتخاب روشي مناسب براي تحقيقات پرنده شناسي، از موضوعات چالش برانگيز در اين مناطق محسوب مي شود. در اين تحقيق، کارايي دو روش ترانسکت با عرض ثابت و شمارش نقطه اي با شعاع ثابت در برآورد غنا و فراواني در بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود واقع در جنگل هاي خزري، مقايسه شد. در روش ترانسکت با عرض ثابت، سه ترانسکت هر يک به طول يک کيلومتر و در روش نقطه اي، پنج نقطه به فواصل ۲۵۰ متر از يکديگر با شعاع ثابت تعيين شد. هر يك از نقاط و ترانسكت ها طي سه تکرار در مرداد ۱۳۸۷ نمونه برداري شد. براي مقايسه غنا و فراواني پرندگان بين دو روش از t-test استفاده شد. نتايج تحليل ها نشان داد تفاوت معني داري از نظر برآورد غنا و فراواني پرندگان بين اين دو روش وجود دارد. روش ترانسكت با عرض ثابت به برآورد بيشتري از غنا و فراواني پرندگان منجر شد كه اين نتيجه با نتايج ديگر پژوهشگران در محيط هاي جنگلي همخواني داشت.