مقاله مقايسه دو روش تحريك تخمك گذاري در مبتلايان به تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن درسيكل IUI با استفاده از گنادوتروپينLow-dose step-up و Step-down که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش تحريك تخمك گذاري در مبتلايان به تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن درسيكل IUI با استفاده از گنادوتروپينLow-dose step-up و Step-down
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمدان پلي کيستک
مقاله پروتکل Low-dose step up
مقاله پروتکل Step down

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: گليني مقدم طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كلوميفن از داروهاي اصلي در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك است. ۲۰% بيماران به كلوميفن مقاوم هستند. درمبتلايان به تخمدان پلي كيستيك به علت افزايش حساسيت فوليكولها به گنادوتروپين ها رشد و تكامل چند فوليكول رخ مي دهد كه سبب سندرم OHSS و چندقلويي مي شود. هدف ما از اين مطالعه ي تصادفي و كلينيكي مقايسه دو روشStep-up Low-dose  و Step-down در مبتلايان به تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي در سال ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. تعداد افراد مطالعه ۶۰ نفر بيمار خانم مبتلا به تخمدان پلي كيستيك مقاوم به درمان بود كه ۳۰ خانم در گروه Step-up Low-dose و ۳۰ خانم در گروه Step-down قرار گرفتند. در روز سوم سيكل قاعدگي درمان با آمپول HMG(merional) با دوز ۷۵ واحد در روز در گروهlow-dose step-up  و دوز ۲۲۵ واحد در روز در گروه Step-down شروع شد. مانيتورينگ سونوگرافي در روز ۸ سيكل انجام و در صورت حضور فوليكول بزرگتر از ۱۴mm دوز دارو در گروه  Low-dose Step-upادامه و در گروه Step-down كاهش مي يافت. زماني كه سايز فوليكول به ۱۸mm رسيد آمپول HCG 10000 u عضلاني تزريق شده و ۳۶ IUI ساعت بعد انجام مي شد.
نتايج: تعداد آمپولهاي مصرفي، تعداد فوليكول >14mm در روز تـزريـق HCG و سـطـح استراديـول با اختـلاف معني دار در روش Step-up Low-dose بالاتر از روش Step-down بود (p<0.0001). ميزان تخمك گذاري و بارداري درگروهStep-up Low-dose  با تفاوت معني دار بيشتر از گروه Step-down بود (P<0.0001).
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان دادكه رژيم درمانيStep-up Low-dose  با استفاده از HMG رژيم درماني موثر جهت تحريك تخمك گذاري و بارداري كلينيكي است ولي از نظر رشد منوفوليكولي روش Step-down موثرتر و امن تر است. رشد مولتي فوليكولر در روش Low-dose Step-up بالاتر است و مي توان در افراد بسيار حساس pco امكان وقوع سندرم تحريك بيش از حد تخمدان(OHSS)  را پيش بيني كرد.